Tretje nadaljevanje 14. seje Mestnega sveta MOL

Velika sejna dvorana, 8. 11. 2004 / 15:30

Dnevni red

Sejo bomo nadaljevali z razpravo o 8. točki sprejetega dnevnega reda z naslovom: "Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2004 za obdobje od 1. 1. do 30. 6. 2004".

S pozdravi,

Županja
Danica Simšič

 

Zapisnik