ponedeljek, 10. 9. 2018

Ali ste vedeli: Sodelavci JP Vodovod-Kanalizacija na leto pregledajo 95 kilometrov, očistijo pa 200 kilometrov kanalizacijskega omrežja

Pod ljubljanskimi ulicami in cestami ter v primestnih občinah se razprostira več kot 1.100 kilometrov kanalizacijskega sistema, cevi po katerih poteka odvajanje odpadne vode bi lahko položili vse do Berlina.

Na ljubljanskem kanalizacijskem omrežju, za katerega skrbi 63 od 118 sodelavcev Sektorja Kanalizacija JP Vodovod-Kanalizacija, je več kot 28.500 priključkov in 37.000 revizijskih jaškov, katerih povprečna globina sega od 2 do 3 metre, najgloblji jaški pa segajo tudi 10 metrov globoko.

MAT8283

 

MAT7779

 

Sodelavci vsako leto pregledajo približno 95 kilometrov kanalizacijskega omrežja. Za pregled omrežja uporabljajo tri kamere, s katerimi lahko pregledajo javno in hišno kanalizacijo od premera 5 do 200 cm, večje kanale do premera 240 cm pa pregledujejo peš. V kolikor je vidljivost v omrežju dobra, sodelavci kanalizacijo do premera 20 cm pregledujejo s kamerami, ki so pritrjene na podvozje, preko kabla pa povezane z opremo za upravljanje kamere in zajema podatkov, ki naredi videoposnetek in opis stanja posameznega dela kanalizacijskega omrežja. Kanalizacijo večjih premerov, od 180 cm do 240 cm, pa sodelavci JP Vodovod-Kanalizacija pregledujejo peš, pri čemer si, kjer je to mogoče, pomagajo s prenosno kamero, ki jo nosijo po kanalu in na tak način dokumentirajo stanje kanalizacije.

MATI1533

MATI1214

MAT8410

Za čiščenje kanalizaijskega omrežja manjših profilov sodelavci uporabljajo visokotlačne čistilce, ki s pomočjo spiranja kanala z visokim pritiskom in vodo, očistijo večino usedlin in oblog, ki se naberejo na omrežju. Mešanico usedlin in vode prečrpajo v cisterno in odpeljejo na Centralno Čistilno napravo v Zalog, kjer v odcejalni jami ločijo vodo in odpadke iz omrežja. Odpadno vodo nato očistijo na čistilni napravi in očiščeno vrnejo nazaj v naravo, odpadke pa odložijo na deponiji. Na leto v povprečju očistijo 200 kilometrov omrežja, pri tem pa povprečno odstranijo 380 ton usedlin letno. Čiščenje kanalizacijskih cevi izvajajo s sedmimi stroji za čiščenje, ki poleg čiščenja javne kanalizacije izvajajo tudi čiščenje hišnih priključkov. Kanalizacijske cevi večjih profilov pa sodelavci čistijo ročno. Pri svojem delu uporabljajo lopate in vozičke, na katere naložijo odpadke, ki jih s pomočjo škripcev preko jaškov potegnejo na površje od tam pa odpeljejo na deponijo. Na ta način na leto očistijo od enega do pet kilometrov.  

MAT8396

MAT8370

MAT8317

MAT8291

MAT8235
Fotografije: Nebojša Matijevič