Izvlečki za zatiranje rastlinam škodljivih organizmov

Preučevali bomo insekticidno (proti žuželkam), fungicidno (proti plesnim), akaricidno (proti pršicam), limacidno (proti polžem) in herbicidno (proti plevelom) delovanje osmih invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst. Raziskali bomo tudi njihov vpliv na koristne organizme (polonice, čebele …). Najbolj učinkovite ekstrakte bomo testirali na Laboratorijskem polju Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani in recepture objavili v posebnem priročniku.