Lesni izdelki

Biomasa invazivnih rastlinskih vrst za oblikovanje in izdelavo lesnih izdelkov

Izdelava lesnih izdelkov je odvisna od lastnosti lesa. V okviru projekta bomo celovito analizirali (zgradbo lesa in njeno variabilnost, kemično karakterizacijo, fizikalno mehanske lastnosti, sušilne lastnosti, zmožnost termične modifikacije, obdelavnostne lastnosti, trajnost in naravno odpornost) vzorce 17 lesnih invazivnih rastlinskih vrst. 

Izbrane lesne vrste  bomo najprej primarno obdelali z razrezom na žagi. Dobljene plohe, deske in morale bomo nato posušili naravno, nato pa še tehnično do želene vlažnosti. Šele, ko bo les primerno osušen, bomo iz njega lahko začeli izdelovati izdelke.

V okviru projekta bomo zasnovali dve vrsti lesnih izdelkov: 

  • 10 izdelkov bomo zasnovali tako, da jih bodo uporabniki lahko, z malo iznajdljivosti in osnovnim enostavnim orodjem, sami izdelali doma. Izdelava teh lesnih izdelkov bo skupaj z javnostjo potekala v predelovalni mizarski delavnici, ki bo od aprila 2019 začasno delovala v bližini zbirnega centra na naslovu Povšetova 6, v njej pa bomo izvajali izobraževalne delavnice za različne ciljne skupine.
  • Razvili bomo tudi 10 izdelkov z višjo dodano vrednostjo, ki bodo za izdelavo nekoliko zahtevnejši in jih bodo izdelovali le mojstri v mizarski delavnici.

Izobraževalno-ustvarjalne delavnice bomo izvajali za različne interesne skupine z namenom širjenja osnovnega znanja o lesu in kulturi »naredi sam« (DIY). Ozaveščenost o možnostih uporabe biomase invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst za oblikovanje in izdelavo lesenih izdelkov bo pripomogla k zamejevanju populacije teh zvrsti, in kar je še pomembneje, ponudilo bo trajnostno rešitev, kako ravnati z njimi v prihodnje.

V okviru projekta se bomo posvetili tudi visokemu tisku. Izdelali bomo 25 setov lesenih črk za visoki tisk in z različnimi ciljnimi skupinami ustvarjali na 18 delavnicah.