sreda, 24. 4. 2019

14. slovensko posvetovanje o varstvu rastlin je bilo uspešno

Na Oddelku za agronomijo v okviru projekt APPLAUSE med drugim preučujemo tudi delovanje vodnih izvlečkov tujerodnih invazivnih rastlin (japonskega dresnika, češkega dresnika, kanadske zlate rozge, orjaške zlate rozge, navadne amorfe, velikega pajesena in octovca) na škodljivce gojenih rastlin.

O simpoziju in ugotovitvah nam je več povedala Tanja Bohinc, z Oddelka za agronomijo na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani.

V prvem letu smo potrdili potencialno delovanje vodnih izvlečkov amorfe in velikega pajesena na nekatere škodljivce zelja, na primer na kapusove bolhače in kapusove stenice. 

To je le ena od več raziskav na projektu, ki smo jih predstavili na 14. slovenskem posvetovanju o varstvu rastlin z mednarodno udeležbo, ki je potekalo meseca marca v Mariboru. Dogodek je bil izveden v okviru Društva za varstvo rastlin Slovenije, soorganizatorja sta bila Biotehniška fakulteta UL (vodja prof. dr. Stanislav Trdan) in Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede UM (vodja prof. dr. Mario Lešnik).

Prek 300 udeležencev je lahko slišalo 65 ustnih predavanj in si ogledalo 44 postrskih predstavitev. Prispevki so bili razdeljeni v 7 vsebinskih sekcij:

  • uvodni referati
  • varstvo poljščin in krmnih rastlin
  • varstvo gozdnega drevja
  • varstvo sadnega drevja in oljk
  • varstvo vrtnin in jagodičja
  • GIS
  • fitofarmacevtska sredstva in okolje
  • varstvo vinske trte

slika 2
Priprava vodnih izvlečkov

slika 3
Kapusovi bolhači na zelju

slika 4
Kapusove stenice na zelju

slika 5

Sodelovanje Oddelka za agronomijo v projektu Applause (delo v prvem letu). Plakat, ki je bil predstavljen  na 14. slovenskem posvetovanju o varstvu rastlin z mednarodno udeležbo

Fotografije: Tanja Bohinc

O projektu APPLAUSE

V Mestni občini Ljubljana želimo, v sklopu evropskega projekta Applause, meščankam in meščanom olajšati samostojno prepoznavanje invazivnih tujerodnih rastlin in jih ozavestiti o težavah, ki jih lahko povzroči sajenje invazivne tujerodne vrste na lastnih vrtovih.

---

Preberite več:

Prelistajte publikaciji: