ponedeljek, 20. 7. 2020

Biološka razgradnja lignina japonskega dresnika (Fallopia japonica)

Na Institutu Jožef Stefan v okviru EU projekta APPLAUSE raziskujemo zeleni način reševanja problematike tujerodnih rastlinskih vrst – na biotehnološki način. Cilj našega dela je biološka predelava rastlinske biomase na način, da - iz sicer škodljivih rastlinskih vrst - pridobimo uporaben produkt.

Pri tem uporabljamo bakterije, ki so - po naravni poti - razvile način razgradnje lignina kot mehanizem vdora v rastlinsko celico, v laboratoriju pa smo proces prilagodili in optimizirali. Postopke smo izvajali na biomasi japonskega dresnika. Pri novi metodi je najprej treba uspešno pridobiti izolate. Metabolizem razgradnje lignina namreč najdemo le pri nekaj od 400 izoliranih bakterij, ki smo jih pridobili iz dresnika, predvsem iz koreninskega sistema in razpadajoče biomase. Izbrani izolati so se pokazali kot zelo uspešni razgrajevalci, saj smo lignin v zmleti biomasi japonskega dresnika razgradili vse do 80 %.

Rezultat bakterijska razgradnje se zato lahko primerja s kemično, ki se trenutno uporablja v papirni industriji. Poleg tega pa ta postopek ne uporablja strupenih kemikalij in v tem pogledu prekaša številne kemijske postopke. Pokazali smo tudi, da se bakterijska metoda na industrijski ravni razgradnje lahko cenovno primerja s kemijskimi metodami. In to kljub temu, da bakterijski proces razgradnje zahteva nekoliko več postopkov priprave rastlinske biomase.

Bakterijska gojišča z dodano biomaso japonskega dresnika in barvnim indikatorjem ABTS


Avtor besedila in fotografije: dr. Aleš Lapajne, Institut Jožef Stefan