petek, 20. 4. 2018

Bolšji sejem rastlin v Botaničnem vrtu

Vabimo vas na stojnico projekta APPLAUSE, s katero sodelujemo na 14. bolšjem sejmu rastlin v Botaničnem vrtu Univerze v Ljubljani, ki bo potekal v soboto, 21. aprila 2018, med 9. in 17. uro.

Bolšji sejem rastlin vsako leto prirejata Botanični vrt v sodelovanju s Slovenskim društvom za kulturo vrtov in narodne zbirke rastlin. Stojnice bodo sejemsko razporejene v delu vrta, ki je namenjen sredozemskim rastlinam.
Projekt APPLAUSE – od škodljivih do uporabnih tujerodnih rastlin z aktivnim vključevanjem prebivalcev naslavlja nerešena vprašanja glede ravnanja z invazivnimi tujerodnimi rastlinami v smislu načela nič odpadkov in krožnega gospodarstva.
Na stojnici Projekta APPLAUSE vam bomo predstavili najpogostejše vrste invazivnih tujerodnih rastlin, ki so prisotne v Ljubljani, saj želimo javnosti olajšati njihovo prepoznavanje. Na stojnici bodo na ogled rastline in slikovno gradivo. Na vaša vprašanja bodo z veseljem odgovorili predstavniki Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, Oddelka za biologijo.