sreda, 9. 10. 2019

Festival uporabe invazivnih tujerodnih rastlin pritegnil številne obiskovalce

Partnerji projekta smo letos dejavnosti, ki potekajo v okviru projekta Applause, že drugič predstavili javnosti na Festivalu uporabe invazivnih tujerodnih rastlin, ki je potekal v središču mesta, na Stritarjevi ulici.

Meščanom in meščankam smo pripravili pester nabor delavnic, predstavitev in predavanj. Skupaj smo ročno izdelali papir in izdelovali košarice za piškotke, jih pobarvali s posebnimi barvili, si natisnili plakat na tiskarskem triciklu, izdelali cvetlično pismo ali si ogledali izdelavo žuželčnika, narejenega iz invazivnih rastlin. 

Iz invazivnih tujerodnih rastlin smo izdelali koristne predmete in izdelke. Iz japonskega dresnika in zlate rozge smo že izdelali papir, pridobili smo barvila iz izvlečkov japonskega dresnika in plodov octovca, testiramo preparate za zatiranje polžev in drugih vrtnih škodljivcev, razvijamo mobilno aplikacijo za njihovo prepoznavanje, preko satelitskih posnetkov spremljamo njihova rastišča v Mestni občini Ljubljana, lahko so tudi vir hrane ….. 

sotori

skatlice izdelki

Največ zanimanja je bilo pri prepoznavanju in pravilnem odstranjevanju invazivnih tujerodnih rastlin, saj se številni meščani zavedajo škodljivosti teh rastlin, ki močno vplivajo tudi na upadanje biotske raznovrstnosti.

Če na svojem vrtu ali zemljišču opazite tujerodne invazivne rastline je najbolje, da jih čimprej odstranite ali vsaj omejite njihovo razraščanje. Odstranjen rastlinski material prinesite v zbirni center na Povšetovi 2, kjer jih oddajte v posebej označene zabojnike. Oddane rastline bomo v okviru projekta predelali v uporabne, koristne in zanimive izdelke.  

Vabljeni na tretji festival

Naslednje leto meseca oktobra bomo organizirali še tretji in hkrati zadnji Festival uporabe invazivnih tujerodnih rastlin, zato prijazno vabljeni že zdaj!

Projekt Applause 

Projekt Applause, od škodljivih do uporabnih tujerodnih rastlin z aktivnim vključevanjem prebivalcev, naslavlja nerešena vprašanja glede ravnanja z invazivnimi tujerodnimi rastlinami v smislu zero-waste pristopa in krožnega gospodarstva. Odstranjene invazivne tujerodne rastline pri nas trenutno kompostiramo ali sežigamo, s pilotnim projektom predelave v papir na polindustrijskem nivoju pa smo v Ljubljani že dokazali, da jih je mogoče uporabiti tudi v druge namene.

Predlagani sistem ravnanja z invazivnimi tujerodnimi rastlinami temelji na izobraževanju in sodelovanju s prebivalci Ljubljane ter treh principih delovanja:

  • »Naredi sam«
  • »Predelaj z nami«
  • »Oddaj v zbirnem centru«

Zakaj projekt Applause?

Eden od ciljev projekta je meščankam in meščanom Ljubljane olajšati samostojno prepoznavanje invazivnih tujerodnih rastlin in tega, kako jih ustrezno odstraniti in predelati v koristne izdelke. Če tega ne želijo narediti sami, se bodo lahko oglasili v centru ponovne uporabe, kjer jih bomo skupaj predelali na delavnicah, lahko pa jih bodo zgolj oddali v zbirnem centru, kjer jih bomo partnerji v projektu predelali v koristne izdelke in prodali. 

Preberite tudi: