petek, 26. 10. 2018

Herbarij iz invazivnih rastlin

Člani projekta Applause smo se odločili, da herbarij izdelamo iz invazivnih rastlin, ki jih proučujemo v okviru projekta Applause.

Z izdelavo herbarija se nas večina sreča že v osnovnih šolah kjer po navadi nabiramo in sušimo avtohtone rastline, ki jih najdemo v bližini šole ali svojega doma.

Herbarij je zbirka posušenih rastlin, ki so sistematično urejene in ustrezno poimenovane in opremljene s podatki o nabiranju.
Poleg tega, da herbarij služi kot zbirka, na kateri temelji raziskovalno in pedagoško delo, omogoča botanikom tudi ugotavljanje sprememb v nahajanju določene rastline na nekem območju ter primerjavo rastlin iste vrste iz različnih geografskih območij.

foto
Člani projekta Applause smo se odločili, da herbarij izdelamo iz invazivnih rastlin, ki jih proučujemo v okviru projekta Applause.Na suh, topel dan smo se zaposleni iz Snage in Biotehniške fakultete odpravili na teren poiskati rastline vrste zlata rozga, japonski dresnik in žlezava nedotika.

V bližini Biotehniške fakultete smo najboljše primerke vsake izmed naštetih vrst previdno izruvali skupaj s korenino, ter se s strokovnjakinjo odpravili v prostore fakultete, kjer smo začeli s postopkom herbariziranja.
Rastline smo očistili, na več mestih prelomili, ter po delih položili v pole časopisnega papirja, te pa ločili s kartonom.

Rastline smo dva dni sušili v sušilnici.

foto

Primerno posušene rastline smo prilepili na večji papir izdelan iz japonskega dresnika in vse skupaj uokvirili.

Stare okvire, pridobljene iz druge roke smo predelali ter vsako posušeno rastlino strokovno poimenovali.

Končni rezultat bomo partnerji uporabljali do konca projekta in sicer za predstavitev rastlin občanom, tudi v mesecih, ko rastline na terenu ne cvetijo in jih zato ni mogoče prepoznati v naravi.