ponedeljek, 4. 6. 2018

Inovativni leseni izdelki

V okviru aktivnosti WP5 na projekt Applause na Oddelku za lesarstvo Laboratorij za preskušanje pohištva, (Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta) in Trajna razvijamo prve inovativne izdelke iz invazivnih tujerodnih rastlin.

 

Pripravili smo prve promocijske izdelke: škatla s štampiljkami iz lesa robinije (Robinia pseudoacacia).