petek, 3. 7. 2020

Izdelali smo ekološko oblikovane papirne izdelke iz invazivnih tujerodnih rastlin

Eden od partnerjev projekta APPLAUSE je tudi Naravoslovnotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani. V študijskem letu 2019/20 smo, v sodelovanju s študenti grafičnih in interaktivne komunikacij, v okviru predmeta »Načrtovanje ekološke embalaže«, izvedli projekt aplikativne uporabe ekološko zasnovanega papirnega izdelka, proizvedenega iz invazivnih tujerodnih rastlin.

Dresnik, rozga, smreka, evkaliptus, robinija

Uporabljeni papirji oziroma kartoni so bili produkt strojne izdelave na Inštitutu za celulozo in papir, in sicer so bila uporabljena celulozna vlakna japonskega dresnika in zlate rozge ter nekaterih drevesnih vrst, tj. robinije, smreke in evkaliptusa. Izdelana je bila serija embalažnih škatel in inovativna knjižna kazalka. Proučen je bil nabor ekološkega oblikovanja promocijske in darilne embalaže ter tiskarskih past, osnovanih na pigmentnih delcih ekstrakcije (Kemijski inštitut) korenik japonskega dresnika.

Ekološko oblikovani papirni izdelki

V okviru projekta APPLAUSE je ena od glavnih usmeritev čim manjši vpliv novo zasnovanih proizvodov na okolje. Celotni krog, tj. odvzem iz narave, snovanje, prototipiranje, izdelovanje, uporaba in recikliranje, mora biti izveden po načelu 0 stopnje odpadka. Tako so študentje v okviru predmeta »Načrtovanja ekološke embalaže« pod vodstvom prof. dr. Klementina Možina in prof. dr. Diana Gregor Svetec dobili nalogo oblikovati tri izdelke:

  • knjižno kazalko 
  • škatlo za mikroskopske vzorce lesnih tujerodnih invazivnih rastlin 

Slika 15
Foto: Škatla za mikroskopske IAPS lesne vzorce; avtorici Janja Cerar in Urška Vrabič Brodnjak

 

  • embalažno škatlo za nakit s Plečnikovim motivom 

Slika 16

Foto: Škatla za nakit s Plečnikovim motivom; avtorici Patricija Pevec in Kristina Sojer

Vsi izdelki so bili tudi izdelani in dostavljeni naročnikom, ki jih sedaj uporabljajo za svoje promocijske aktivnosti.

Dolgotrajen proces, neznani rezultati

Postopek vpeljave novih idej je dolgotrajen proces z neznanimi rezultati. V primeru raziskovanja možnosti uporabe škodljivih invazivnih tujerodnih rastlin, ni nujno, da so obravnavane zgolj kot neprijetna nadloga, ki jo lahko uporabimo izključno za sežig. Namreč, v raziskavah, ki potekajo v okviru projekta, se v vedno večjem obsegu pojavljajo možnosti uporabe in rabe invazivnih tujerodnih rastlin za nove, bolj uporabne namene, kot so npr. ročna in strojna izdelava papirja, lesni izdelki, izdelava barvil in hibridnih premazov. Invazivne tujerodne rastline predstavljajo nov izziv, ki ga lahko v prihodnje nadgrajujemo ali povsem spregledamo.

Priporočila za grafične oblikovalce

V sklopu projekta APPLAUSE smo pripravili tudi priporočila za grafično panogo: »Ko pridete v stik s papirjem oz. kartonom, z vsebnostjo celuloznih vlaken invazivnih tujerodnih rastlin, ne obupajte nemudoma. Morda prvi odtisi resda ne bodo idealni. Na papir ali karton, se bo potrebno  (strojno) prilagoditi.

A trgu boste ponudili nekaj novega, drugačnega in, vsaj v tem trenutku, edinstvenega, kar vas bo dvignilo nad povprečje grafičnih ponudnikov blaga in storitev klasičnega formata. Predstavljeni rezultati kažejo možnosti tiska v konvencionalnih (ofset in sitotisk) in digitalnih (kapljični tisk) tehnikah tiska. Je pa res, da smo za dosego tako dobrih rezultatov odtisov potrebovali čas in pot še nikakor ni zaključena. Bi pa želeli, da predstavljeno vzamete kot spodbudo in motivacijo ter se z drugačnimi materiali, ki vam jih ponujamo papirničarji, soočite in jih domiselno vključite v svoj proizvodni in prodajni program.«

---

Avtor: Klemen Možina, Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta

Preberite tudi: