petek, 18. 5. 2018

Kemijska analiza lesa IAPS. Poročilo o opravljenih raziskovalnih aktivnostih.

V okviru aktivnosti na projektu Applause potekajo intenzivne raziskave kemijskih lastnosti invazivnih tujerodnih rastlin (ITR), ki jih izvaja Oddelek za lesarstvo (Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta).

V preteklem projektnem obdobju smo odvzeli vzorčni material različnih drevesnih vrst in grmovnic iz seznama ITR.

Vzorčili smo debelna tkiva ameriškega javorja (Acer negundo), divjega kostanja (Aesculus hippocastanum) in robinije (Robinija pseudoacacia) ter les več grmovnic: octovca (Rhus typhina), Thunbergovega češmina (Berberis thunbergii), Davidove budleje (Buddleja davidii), sivega drena (Cornus sericea), Maackovega kosteničevja (Lonicera maackii) in lovorikovca (Prunus laurocerasus). Poleg tega smo odvzeli tudi vzorec korenine velikega pajesena (Ailanthus altissima).

Ves zbrani material smo razžagali v mizarski delavnici Oddelka za lesarstvo UL-BF ter izolirali različne kategorije lesnega tkiva. Material smo nato ustrezno dezintegrirali na rezalnem laboratorijskem mlinu. Zmlet les ustrezno hranimo do pričetka nadaljnjih kemijskih analiz.

Lesne vzorce ITR bomo v prihodnjih projektnih obdobjih ekstrahirali in ga kemijsko preiskali v laboratoriju Katedre za kemijo lesa in drugih lignoceluloznih materialov. Določili bomo deleže oziroma vsebnosti tako strukturnih kot tudi nestrukturnih, ekstraktibilnih, gradnikov lesa.

IMG 4447

IMG 5287

IMG 5265

IMG 4474

Ameriški javor (Acer negundo); vzorčenje debelnih diskov ter izolacija različnih tipov lesnih tkiv

IMG 5343

Izolirani vzorci lesa in skorje ITR

IMG 5918

IMG 5744

Vzorčni koluti grmovnic in korenina velikega pajesena (Ailanthus altissima)

IMG 5567

IMG 5564

Dezintegracija vzorcev lesa; les divjega kostanja (Aesculus hippocastanum) pred in po mletju.

---

Avtor besedila in fotografij: doc. dr. Viljem Vek,Katedra za kemijo lesa in drugih lignoceluloznih materialov, Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo