sreda, 7. 11. 2018

Knjižica z navodili za predajo invazivnih rastlin

V okviru projekta APPLAUSE predstavljamo knjižico navodil za predajo 11 invazivnih tujerodnih vrst rastlin v začasnem zbirnem centru na Povšetovi 2 v Ljubljani.

Vabljeni k branju, knjižico v tiskani obliki pa lahko dobite na Oddelku za varstvo okolja MOL (Zarnikova 3) in v Centru ponovne uporabe (Povšetova 2).