petek, 27. 9. 2019

Nagrada za najboljši plakat

Znanstvena sodelavka projekta Applause dr. Tanja Bohinc je dosegla odmeven rezultat na 12. mednarodni konferenci delovne skupine za integrirano varstvo uskladiščenih pridelkov, ki je potekala v Pisi, v organizaciji IOBC/WPRS in Univerze v Pisi.

Postavitev plakata z naslovom »Prvi rezultati preučevanja insekticidnega delovanja zmletih listov tujerodnih rastlinskih vrst na riževega žižka v laboratorijskih razmerah« je znanstveni sodelavki dr. Tanji Bohinc v konkurenci 50 tovrstnih predstavitev prinesla prvo priznanje. V soavtorstvu s prof. dr. Stanislavom Trdanom sta dokazala, da prašiva iz tujerodnih invazivnih rastlin ne povzročajo visoke smrtnosti riževega žužka, ki je tako pri nas kot tudi na drugih območjih sveta zelo pomemben škodljivec v skladiščenem žitu.
Plakat je nastal v okviru projekta APPLAUSE.