sreda, 27. 6. 2018

Najbolj inovativna jed iz topinamburja in mirabolane

V okviru evropskega projekta APPLAUSE pripravljamo natečaj Najbolj inovativna jed iz topinamburja in mirabolane, s katerim kulinarične navdušence vabimo k ustvarjanju jedi iz omenjenih sestavin. Zbiranje receptov bo potekalo do konca septembra.

Kako se prijavite?

Recept zapišite, pripravite jed in jo fotografirajte. Nato recept in fotografije skupaj s svojimi osebnimi podatki in podpisanim Soglasjem o pridobivanju osebnih podatkov pošljite na elektronski naslov natecaj-jed@ljubljana.si ali na naslov:

Odsek za prehrambeno kemijo
Kemijski inštitut
Hajdrihova 19
1000 Ljubljana
v zaprti ovojnici z oznako »NE ODPIRAJ – NATEČAJ NAJBOLJ INOVATIVNA JED IZ TOPINAMBURJA IN MIRABOLANE«

Zbiranje receptov poteka od 27. junija do 30. septembra 2018.

Nagrada zmagovalcu

Izmed vseh prispelih receptov bo strokovna komisija izbrala najbolj inovativno jed iz topinamburja in mirabolane na osnovi poslanih fotografij in recepta. Zmagovalec bo prejel plaketo, njegov recept pa bo predstavljen na Festivalu uporabe invazivnih tujerodnih rastlin, ki bo oktobra 2018 v Ljubljani.

Mirobalana NJogan2
Mirabolana Foto: Nejc Jogan

O projektu

Projekt APPLAUSE (Alien PLAnt SpEcies) - from harmful to useful with citizens' led activities /od škodljivih do uporabnih tujerodnih rastlin z aktivnim vključevanjem prebivalcev pobude Urban Innovative Actions naslavlja nerešena vprašanja glede ravnanja z invazivnimi tujerodnimi rastlinami v smislu zero-waste pristopa in krožnega gospodarstva. 
Podrobnejšo predstavitev projekta si oglejte tukaj.

applause logo