ponedeljek, 26. 3. 2018

Neizkoriščeni potenciali invazivnih tujerodnih rastlin

V Steklenem atriju Mestne hiše bo od 11. aprila do 3. maja 2018 na ogled tematska razstava Neizkoriščeni potenciali invazivnih tujerodnih rastlin.

Vrste, ki jih je v okolje, kjer prej niso uspevale, vnesel človek, imenujemo tujerodne vrste. Številne tujerodne rastline je človek naselil namerno, z željo, da bi imel od njih korist (rastline za hrano, krmne rastline itd). Med tujerodnimi rastlinami pa najdemo tudi številne, ki jih je človek s svojimi dejavnostmi v novo okolje zanesel nenamerno. Večina tujerodnih vrst v novem okolju sicer ne preživi, ker se mu iz različnih razlogov ne morejo prilagoditi, nekatere pa so se sposobne udomačiti, se uspešno razmnoževati, razširjati in celo povzročati škodo na »osvojenem« območju. Pravimo, da so takšne vrste invazivne tujerodne vrste.

Odstranjene invazivne tujerodne rastline pri nas trenutno kompostiramo ali sežigamo, s pilotnim projektom predelave v papir na polindustrijskem nivoju pa smo v Ljubljani že dokazali, da jih je mogoče uporabiti tudi v druge namene. Na razstavi bomo predstavili vsebino projekta APPLAUSE, ki naslavlja nerešena vprašanja glede ravnanja z invazivnimi tujerodnimi rastlinami v smislu pristopa »nič odpadkov« in krožnega gospodarstva ter temelji na izobraževanju in sodelovanju s prebivalci Ljubljane. V okviru projekta APPLAUSE bomo poleg razvoja novih orodij za prepoznavanje invazivnih tujerodnih rastlin raziskovali tudi primernost za predelavo v papirne in lesne izdelke, predelavo lesnih ostankov, možnosti predelave v vhodne surovine za tehnologije prihodnosti in vire hrane, izdelavo barvil in hibridnih premazov ter izvlečkov/prašiv za zatiranje rastlinam škodljivih organizmov.

Dogodek je del osrednjega okoljskega dogodka EU Green Week

logo GW 2018

Več informacij: Projekt-APPLAUSE