ponedeljek, 8. 4. 2019

Nova raziskovalna oprema na Inštitutu Jožef Stefan

Na Odseku za znanosti o okolju Inštituta Jožef Stefan se veselijo nove zelo uporabne raziskovalne opreme, ki je bila financirana iz sredstev projekta APPLAUSE.

O tem, kakšno opremo so dobili na Inštitutu in kaj ta omogoča, nam je več povedal dr. Tomaž Rijavec z Odseka za znanosti o okolju.

Bioreaktor za pridobivanje bakterijske biomase

Raziskovalna oprema je namenjena kontroliranemu gojenju bakterijske biomase (t.j. bakterijskih celic), ki jo lahko uporabimo za aplikacije predelave celulozne kaše za pripravo papirja ali za pretvorbo ligninskega odpada ali drugih rastlinskih biopolimerov (celuloza, škrob) v nove kemijske substance, kot so ferulična kislina in polihidroksialkanoati.

S tem kosom opreme bomo lahko nadzorovali različne pogoje gojenja bakterij in s tem pripravili podlago za t.i. "scale-up" postopek za pridelavo biomase v velikih bioloških reaktorjih, če se bodo različen oblike predelave odpada izkazale za biotehnološko zanimive. Bioreaktor omogoča pripravo večje količine biomase v 1-3 L hranilnega gojišča pri optimalnih pogojih rasti bakterij. Z opremo bomo lahko pripravili zadostne količine bakterijskih celic, da bomo lahko z ostalimi partnerji na projektu lahko izvedli pilotne poskuse za izboljšanje postopkov priprave paprija oz. pridelave novih kemijskih substanc.  

bioreaktor
Bioreaktor Minifor (Lambda Instruments, CH). Foto: Tomaž Rijavec

Robot za avtomatizacijo postopkov dela

Raziskovalna oprema je namenjena avtomatiaciji aseptičnih postopkov dela, ki zajemajo veliko ponovljivih časovno zamudnih korakov. Pri tem gre najpogosteje za prenašanje tekočin, ki vsebujejo različna hranila (bakterijska gojišča), rastlinske biopolimere (lignin, celuloza, itd.) ali bakterijske celice. 

S tem kosom opreme lahko pohitrimo in paraleliziramo pripravo biološke zbirke bakterijksih izolatov, vzdržujemo viabilnost te zbirke in testiramo aktivnosti posameznih bakterijskih sevov. Predvsem slednja lastnost je izredno uporabna, saj nam naprava omogoča hitro prehledovanje, t.i. "screening", bakterijskih knjižnic, da ugotovimo, katere bakterije so sposobne razgrajevati posamezne biološke polimere oz. ali jim njihovi encimi omogočajo razgradno več različnih polimerov. Odkrivanje bakterij, ki so sposobne razgraditi in uporabiti tako lignin, celulozo, škrob in morebiti inulin, je zelo pomembno, saj je material, ki ga pridobimo iz različnih invazivnih rastlin raznolike sestave so bakterije, ki so sposobne predelati širši spekter spojin, veliko bolj uporabne za naše aplikacije.

robot
Robot OT-2 (Opentrons, ZDA). Foto: Tomaž Rijavec

O projektu APPLAUSE

Preberite več:

---

Prelistajte publikaciji: