ponedeljek, 25. 3. 2019

O projektu APPLAUSE na Dnevu odprtih vrat Inštituta Jožef Stefan

V soboto, 23. 3. 2019, so v okviru Dneva odprtih vrat na Inštitutu Jožef Stefan in 27. Dnevov Jožefa Stefana na Odseku za znanosti o okolju na Reaktorskem centru, predstavljali tudi delo na projektu APPLAUSE.

Obiskovalcem so demonstrirali avtomatizacijo laboratorijskega dela, ki nam omogoča pripravo in testiranje delovanja bakterijskih agregatov za razgrajevanje kompleksnih bioloških polimerov kot je lignin.

Obiskovalci so spoznali, kako lahko s pomočjo robotskih naprav pospešimo in paraleliziramo naprno in časovno dolgotrajno delo. Nekateri so v tekmi z robotom preverili tudi svoje sposobnosti pipetiranja.

pip

ee
Avtor fotografij: Radojko Jačimović