petek, 29. 3. 2019

Oblikovalska delavnica Predmet spremembe

Oblikovanje trajnostnih izdelkov iz lesa in papirja iz invazivnih tujerodnih rastlin na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani (UL ALUO) v okviru projekta Applause.

Društvo Trajna je v okviru trimesečne delavnice Predmet spremembe študente industrijskega in unikatnega oblikovanja ALUO nagovorilo k preizkušanju novih materialov za oblikovanje izdelkov, ki temeljijo na rabi biomase invazivnih rastlin.

Študentje so bili spodbujeni k razmisleku o sonaravnih pristopih k oblikovanju in produkciji, ki jih izzove tudi pojav invazivnih rastlin. Kot posledica hitro naraščajočega tržnega gospodarstva in globalizacije nam te prodorne vrste ponujajo priložnost za razmislek in spremembe.

Novicka2
Delavnica je del projekta APPLAUSE - od škodljivih do uporabnih tujerodnih rastlin z aktivnim vključevanjem prebivalcev, ki ga sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj preko pobude Urban Innovative Actions. Foto: Trajna

Ker izdelke navadno enačimo s simbolom potrošnje in masovne produkcije, smo na delavnici poskušali nanje pogledati onkraj njihove tržne narave ter raziskali kako le-ti lahko postanejo orodja za nove skupnostne prakse, spodbujanje solidarnosti do ljudi in ostalih živih bitij ali pripomočki za izobraževanje in ozaveščanje. Načrtovanje izdelkov smo oblikovali kot participatorno izkušnjo, s katero smo povezali študente oblikovanja in organizacije, ki delujejo na področju ozaveščanja o trajnostnih in solidarnih načinih bivanja.

Na delavnici smo se spraševali kakšne lesne ali papirne izdelke bi lahko oblikovali, da bi z njimi naslovili trajnostne in pravične načine kmetovanja (Društvo za Permakulturo Slovenije), urbanizacije (Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib), prehranjevanja (Inštitut S.U.R.F.), migracij (Slovenska Filantropija) ter ekonomij (Knjižnica reči).

Novicka
Foto: Trajna

Oblikovalski predlogi študentov UL ALUO

  • kompostni WC kot prostor za izobraževanje o principih permakulture (Nina Škerjanc, Lin Gerkman, Simon Bregar, Jakob Koncut, Gregor Stražar)
  • mobilna kuhinja na izposojo

Knjiznica reci
Mobilna kuhinja na izposojo bi lahko oživila javni prostor v naselju. Avtorja: Tjaša Mužina in Miha Hain

  • Povezek

Povezek2Povezek
Povezek spodbuja medkulturno povezovanje in učenje jezikov. Avtorice: Maja Grobler, Tamara Lašič Jurković, Valentina Arčan

  • smetnjak

Smetnjak 2

Smetnjak
Smetnjak spodbuja simbiozo med ljudmi in pticami. Avtorji: Eva Garibaldi, Neža Medved, Simon Rozman

  • ‘vzemi s sabo’ embalaža, ki predlaga rabo povratne embalaže za tople prehranske izdelke (Blaž Skodlar, Jera Tratar, Maruša Dolinar, Andraž Rudi Vrhovšek)

Delavnica je nastala v okviru predmeta Razvoj in teorija industrijskega oblikovanja, ki ga na Oddelku za industrijsko in unikatno oblikovanje (UL ALUO) vodi doc. dr. Barbara Predan. Srečanja smo izvedli v sodelovanju z Izidorjem Ostanom Ožboltom iz Ekokolektiva, Ano Kyro Bekš iz Servis8 ter izr. prof. dr. Maksom Merelo iz oddelka za lesarstvo, Biotehniške fakultete v Ljubljani.

Aluo logo

Sodelujoči:

O projektu APPLAUSE

Preberite več:

---

Prelistajte publikaciji: