ponedeljek, 30. 11. 2020

Predelava lesnih ostankov v 3D bio-kompozite

V okviru projekta APPLAUSE na Oddelku za lesarstvo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani izdelujemo bio-kompozite iz invazivnih lesnih vrst.

Bio-kompozite izdelujemo iz naslednjih lesnih vrst: veliki pajesen (Ailanthus altissima), trnata gledičevka (Gleditsia triacanthos), robinija (Robinia pseudoacacia L.), divji kostanj (Aesculus hippocastanum) in amerikanski javor (Acer negundo L.).
Ta del naše aktivnosti je v smislu Zero Waste usmerjen v pretvorbo ostankov, ki nastanejo pri predelavi lesa, v nove izdelke z visoko dodano vrednostjo.

Ostanke lesa, dobljene med primarno obdelavo lesa in izdelavo lesnih izdelkov, zmeljemo v mlinu na sekance, nato pa še v iverilniku na željeno velikost delcev. V naslednjem koraku iveri invazivnih lesnih vrst zmešamo s polimerom in biorazgradljivim kompatibilizatorjem v optimalnem razmerju ter v stiskalnici stisnemo v bio-kompozitno ploščo debeline 4 mm. V drugem delu proizvodnje bio-kompozitov mešanico iveri in polimera vroče stisnemo v kalupu in ohladimo v 3D izdelek (primeri izdelkov na slikah). Vsi uporabljeni materiali so okolju prijazni, primerni za stik s hrano in jih je mogoče reciklirati.

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

Avtorja: Maks Merela in Daša Krapež Tomec

Preberite tudi: