sreda, 25. 11. 2020

Pripravite si prašiva in vodne izvlečke proti vrtnim škodljivcem

V okviru projekta Applause smo na Oddelku za agronomijo Biotehniške fakultete preučevali delovanje domačih pripravkov iz invazivnih tujerodnih rastlin na škodljive organizme gojenih rastlin.

Pripravili smo vodne izvlečke iz listov kanadske zlate rozge, orjaške zlate rozge, japonskega dresnika, češkega dresnika, velikega pajesena, navadne amorfe, smrdljive ditrihovke in octovca. Prav tako smo iz zgoraj omenjenih rastlin pripravili tudi prašiva iz zmletih listov, ki smo jih uporabili v raziskavah. Zanimalo nas je insekticidno, herbicidno, fungicidno, limacidno in akaricidno delovanje vodnih izvlečkov. Preučevali smo tudi delovanje vodnih izvlečkov na koristne organizme.

Izrazitega herbicidnega delovanja vodnih izvlečkov na plevele na njivah in izrazitega negativnega ali pozitivnega delovanja vodnih izvlečkov na koristne organizme nismo ugotovili, pri preostalih poskusih pa smo ugotovili, da nekateri vodni izvlečki kažejo določeno stopnjo delovanja.

V brošuri »Domači pripravki iz invazivnih tujerodnih rastlin v varstvu gojenih rastlin« predstavljamo škodljive organizme, za katere smo ugotovili, da nanje vodni izvlečki iz nekaterih tujerodnih invazivnih rastlin delujejo, ter postopke priprave prašiv in vodnih izvlečkov, ki jih lahko pripravite doma.

Preberite tudi: