torek, 28. 4. 2020

Prosti čas: Izdelajmo okvir za sliko

K predelavi invazivnih tujerodnih rastlin v koristne izdelke želimo pritegniti čim več
meščank in meščanov.

Več prostega časa, več idej in novih izdelkov

Okvir za sliko lahko izdelamo iz lesa velikega pajesena ali amerikanskega javorja. Pomagajmo si s spodnjim filmom in priročnikom, ki ga najdete na dnu te strani.

 

Les za izdelke lahko tudi naročite - več informacij najdete v filmu.

Kako prepoznamo veliki pajesen?

Veliki pajesen srečamo skoraj povsod v Ljubljani. Zelo samovoljno se razrašča, zato ljudem povzroča številne preglavice. Je dvodomno drevo, kar pomeni, da so posamezna drevesa ali ženskega ali moškega spola. 

 

Veje in listi imajo vonj po smokijih (praženih arašidih), vendar previdno, ker lahko v neposrednem stiku z drevesom pride do kožnih reakcij. Spomladi lahko opazujemo kako veliki pajesen cveti, poleti pa zaradi zrelih plodov že od daleč opazimo ženska drevesa.

Ailanthus altissima SimonaStrgulcKrajsek 1

Ailanthus altissima IMG 20180917 090520 Foto BrankaTrcak
Fotografiji: Sestoj mladih poganjkov velikega pajesena. Plodovi pajesena nam povedo, da je pred nami ženska rastlina.

3D model velikega pajesena

O projektu APPLAUSE

V našem okolju je veliko tujerodnih vrst rastlin. To so tiste rastlinske vrste, ki jih je človek vnesel v okolje, kjer pred tem niso uspevale. Mednje spadajo paradižnik, krompir, paprika, koruza, fižol, sončnice, tulipani, kaktusi in številne druge.

Nekatere tujerodne vrste so pobegnile z vrtov in njiv, se v novem okolju ustalile, se začele same širiti in s tem ogrožati ekosisteme ter domorodne vrste. Postale so invazivne. Invazivne tujerodne rastline so v svetovnem merilu že nekaj desetletij prepoznane kot eden najpomembnejših razlogov za upadanje biotske pestrosti. Povzročajo gospodarsko in okoljsko škodo, nekatere so škodljive za zdravje ljudi, saj lahko povzročajo alergije, kožne reakcije in vnetja. Najdemo jih predvsem na opuščenih gradbiščih, ob cestah in železnicah, na opuščenih kmetijskih zemljiščih, ob robovih gozdov in na rečnih brežinah.

V Sloveniji invazivne tujerodne rastline kompostiramo ali sežigamo.

S pilotnim projektom predelave v papir leta 2016 pa smo v Ljubljani že dokazali, da jih je mogoče uporabiti tudi za druge, koristne namene. S projektom APPLAUSE nadgrajujemo dosedanja prizadevanja in preučujemo možnosti predelave invazivnih tujerodnih rastlin v papirne in lesne izdelke, vhodne surovine za industrijo, 3D-kompozite (denimo krožnike ali pribor), utekočinjeni les, vir hrane, barvila in hibridne namaze ter izvlečke za zatiranje rastlinam škodljivih organizmov.

--

Veseli bomo vseh poslanih odzivov na naslov applause@ljubljana.si. Želimo vam čim več ustvarjalnih uric in uporabnih izdelkov.