četrtek, 11. 4. 2019

Snagini sodelavci odstranjevali invazivne tujerodne rastiline

Snagini sodelavci so v preteklih mesecih na območju MOL večkrat odstranjevali različne vrste invazivnih rastlin. Te je najbolj priporočljivo odstranjevati v zimskih mesecih, ko rastline ne cvetijo in tako ni nevarnosti za njihovo razmnoževanje.

Območje odstranjevanja in čiščenja

  • Rakova jelša, Barje
  • Murgle, ulica Pod jeseni
  • Pržanec
  • Bilečanska ulica

Iz odstranjenih in zmletih stebel izdelamo papir

Odstranjena stebla zlate rozge in japonskega dresnika so na Snagi zmleli v 3 cm delce in jih predali Inštitutu za celulozo in papir, na katerem iz zmlete mase s posebnimi postopki izdelajo papir.

dvig dresnika s hijapom

korenike dresnika

mletje

Postopek izdelave papirja

Rastline primerne za pripravo barvil

Snagini delavci so za Naravoslovnotehniško fakulteto nabrali tudi plodove octovca in korenike japonskega dresnika. Iz obeh delov rastlin bo fakulteta pripravila barvilo ter raziskala, kateri postopek barvanja je najbolj optimalen za barvanje tekstila. Rastline bomo uporabili tudi na delavnicah za širšo javnost, na temo domače priprave barvil in barvanja tekstilij.

IMG 20190327 074459

Foto: Meta Vidovič

Preberite več:

---

Prelistajte publikaciji: