torek, 19. 2. 2019

So lahko invazivne tujerodne rastline vir celuloze?

Na vprašanje nam odgovarja Janja Zule iz Inštituta za celulozo in papir.

---

Celulozna vlakna so osnovna surovina za proizvodnjo papirja. Večje koncentracije so v rastlinski biomasi, in sicer predvsem v lesu ter steblih različnih rastlin.

Za tehnološko predelavo je pomembno, da ima izbrana biomasa čim večji delež celuloze, to je več kot 35 %, poleg tega pa so pomembne tudi morfološke in mehanske karakteristike vlaken, ki bistveno vplivajo na lastnosti papirja.

Na Inštitutu za celulozo in papir (ICP) lahko na laboratorijskem nivoju vlakna izoliramo iz surove biomase s postopkom delignifikacije, ki poteka v reaktorju ob dodatku ustreznih reagentov (natrijev hidroksid in natrijev sulfid) pri povišani temperaturi (160 °C) in tlaku. Pri tem postopku, ki običajno traja nekaj ur, odstranimo lignin, ki povezuje vlakna v trdno strukturo.

Ta preide v tekočo lužnico in se tako loči od surove celuloze, ki ji po procesu spiranja in ustrezni mehanski obdelavi  določimo morfološke in mehanske lastnosti. Morfološke lastnosti, kot so dolžina in širina vlaken ter debelina celične stene, določimo v vlakninski suspenziji z analizatorjem vlaken.

Za določitev mehanskih lastnosti, ki opisujejo jakost in odpornost vlaken na različne obremenitve pa pripravimo liste na laboratorijskem oblikovalniku, kjer poteka simulacija industrijskega postopka izdelave papirja.

Rezultati kemijske, morfološke in mehanske analize so pokazali, da vsebujejo stebla nekaterih invazivnih tujerodnih vrst, kot so npr. japonski in češki dresnik, kanadska zlata rozga in rudbekija med 35 in 40 % celuloze in imajo podobne dimenzije vlaken ter mehanske lastnosti kot les tehnološko pomembnih listavcev, zato jih lahko upravičeno uvrščamo med potencialne, alternativne surovine za proizvodnjo papirja.

---

Preberite tudi:

---

Prelistajte tudi: