ponedeljek, 24. 9. 2018

Terensko kartiranje izbranih invazivnih rastlin

Ena od aktivnosti v projektu Applause je tudi terensko kartiranje izbranih invazivnih tujerodnih rastlin na površinah, ki so v lastništvu Mestne občine Ljubljana.

S terenskim delom smo sodelavci Oddelka za biologijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani in sodelavci Oddelka za varstvo okolja Mestne občine Ljubljana pričeli v začetku poletja.

Nahajališča invazivnih tujerodnih rastlin beležimo v spletno aplikacijo izdelano za projekt Applause, ki je naložena tudi na tablici. Nova nahajališča vnašamo kot ploskovni sloj na podlagi zračnih (orto-foto) posnetkov Ljubljane, nato pa vpišemo še podatke o vrstah invazivnih rastlin, njihovem številu, velikosti, pokrovnosti in podobno. Vnešeni podatki so takoj dosegljivi tudi drugim partnerjem v projektu.

---

Avtorici besedila: Petra Sladek in Branka Trčak