ponedeljek, 23. 4. 2018

Urejanje prostora za APPLAUSE

V soboto, 21. aprila 2018, je med 9. in 11. uro v zbirnem centru Povšetova potekala delovna akcija urejanja prostora za oddajo invazivnih tujerodnih rastlin za potrebe evropskega projekta APPLAUSE.

Akcije se je udeležilo 27 prostovoljcev. Delo je potekalo v treh skupinah in je vključevalo odstranitev 10 cm prsti pred vhodom in nasutje proda, košnjo zelenic na vhodu, pripravo na zasaditev okrasnih rastlin ter pospravljanje in pometanje prostora za oddajo invazivnih tujerodnih rastlin.

Do konca maja bomo zbirni center Povšetova opremili še z usmerjevalnimi tablami, zabojniki in navodili za oddajo invazivnih tujerodnih rastlin.

prej
prej

potem
potem

Delovno akcijo so organizirali skupaj s Slovenskim geocaching klubom, društvom iskalcev geozakladov in javnim podjetjem Snaga.