petek, 29. 5. 2020

Vabilo na delavnico

V okviru projekta APPLAUSE vas vabimo na delavnico na temo priprave in uporabe invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst v varstvu gojenih rastlin pred škodljivimi organizmi, ki jo pripravlja Oddelek za agronomijo Biotehniške fakultete.

Delavnica bo v torek, 23. junija 2020, ob 9. uri na Laboratorijskem polju Biotehniške fakultete. Trajala bo približno 2 uri.
Zbor udeležencev bo pred glavnim vhodom Oddelka za agronomijo na Jamnikarjevi 101 v Ljubljani.

Delavnice se lahko udeleži 20 udeležencev, prijave zbiramo do zapolnitve mest na e-naslovu tanja.bohinc@bf.uni-lj.si, kjer dobite tudi vse ostale informacije.

Vabljeni!