sreda, 3. 4. 2019

Vsako drevo je dragoceno

Partner evropskega projekta Applause je tudi podjetje Tisa d.o.o., ki se zaveda pomena in vloge vsakega drevesa v mestu, pa četudi gre za invazivno tujerodno vrsto.

Drevesa so zelo dragocena za urbano okolje, saj čistijo in filtrirajo zrak, proizvajajo kisik in vežejo ogljikov dioksid. S svojo prisotnostjo nam izboljšujejo bivanje, pa vendar jih je treba v primeru, ko začnejo povzročati škodo ali predstavljajo nevarnost za zdravje ljudi, odstraniti.

Takšen primer je bilo samoniklo drevo veliki pajesen (Aillanthus altisima (Mill.) Swingle), ki je zrasel na robu travnate površine v bližini pokopališča Žale, ob kateri smo uredili novo cesto s pločnikom in kolesarsko stezo.

foto

Kljub temu, da gre za invazivno tujerodno rastlino, smo drevo ohranjevali, saj je opravljalo pozitivno vlogo v tem prostoru. Ko pa smo v neposredni bližini uredili nov drevored, je pajesen s svojo rastjo začel ovirati rast in razvoj mladih drevorednih lip, zato smo ga odstranili.

Ob tem smo meščankam in meščanom pokazali varen način poseka drevja in jih tudi poučili o vplivih invazivnih tujerodnih vrst.

 

Preberite še: