petek, 20. 4. 2018

Začetek predelave invazivnih tujerodnih rastlin v papir

V okviru evropskega projekta APPLAUSE - Od škodljivih do uporabnih tujerodnih rastlin z aktivnim vključevanjem prebivalcev nadaljujemo z razvojem in izdelavo papirja iz invazivnih tujerodnih rastlin. Poleg papirja iz japonskega dresnika (Fallopia japonica) bomo izdelali tudi papir iz zlate rozge (Solidago gigantea in Solidago canadensis) ter robinije (Robinia pseudoacacia).

Prva akcija nabiranja potrebne količine invazivnih tujerodnih rastlin je potekala v petek, 13. aprila 2018, na območju Murgel. Na delovni akciji smo projektni partnerji odstranjevali suha stebla japonskega dresnika, ki jih bo Inštitut za celulozo in papir na svojem pilotnem stroju predelal v papir različnih gramatur. Nastali papir bomo uporabili za pripravo promocijskega gradiva projekta.
Japonski dresnik je ena najbolj invazivnih tujerodnih rastlin na svetu. Njegove podzemne korenike lahko segajo več metrov globoko. Steblo je votlo in kolenčasto členjeno. Najpomembnejši način razmnoževanja je vegetativni, z ukoreninjanjem koščkov korenik ali spodnjih delov stebel. Za razvoj nove rastline zadošča že zelo majhen košček korenike. Na dresnikih se lahko razvijejo tudi zelo dobro kaljiva semena, a spolno razmnoževanje prispeva le manjši delež k širjenju rastline. Raste na obrežjih rek, ruderalnih rastiščih, vzdolž železniških nasipov, na gozdnih robovih, gozdnih jasah, robovih cest in železnic. Navadno tvori zelo goste sestoje, v katerih drugih rastlin skorajda ni.
Več o rastlini in kako jo odstranjevati lahko preberete tukaj. Odstranjeni dresnik lahko brezplačno oddate v zbirnih centrih na Barju in Povšetovi ulici.