Papirni izdelki

Obudili bomo tradicionalno obrt in ustvarili priložnosti za razvoj inovativnih izdelkov

Invazivne rastlinske vrste so lahko bolj ali manj bogat vir celuloznih vlaken. V projektu bomo raziskali možnosti njihove koristne uporabe za proizvodnjo papirja in papirnih izdelkov. Izmed nabora 7 različnih vrst, bomo na osnovi kemijske, morfološke in mehanske analize olesenele biomase izbrali 3 najprimernejše za uporabo v papirništvu. Izbrane vrste biomase bomo najprej delignificirali, nato pa iz pridobljenih vlaken na pilotnem stroju izdelali papir. Papir bo namenjen izdelavi informativnega in izobraževalnega materiala v okviru projekta ter razvoju novih tržno zanimivih izdelkov iz papirja.

Ker se tradicionalni postopek delignifikacije uvršča med okoljsko bolj obremenjujoče dejavnosti, bomo raziskali tudi možnost razgradnje biomase z uporabo encimov.

Del pridobljenih celuloznih vlaken bomo namenili delavnici za ročno izdelavo papirja, ki jo bomo odkupili od podjetja Vevče, d. o. o., s čimer bomo ponovno obudili tradicionalno obrt in ustvarili priložnosti za razvoj inovativnih izdelkov. Delavnica bo od konca leta 2018 naprej začasno delovala v bližini zbirnega centra na naslovu Povšetova 6.

V oživljeni mojstrski delavnici za ročno izdelavo papirja bomo iz celulozne kaše invazivnih rastlin izdelali tudi edinstveno zbirko prototipov izdelkov. Didaktični papirni izdelki bodo izbrani in zasnovani z namenom, da spodbujajo prepoznavanje in uporabo invazivnih rastlin ter podpirajo potrebe trajnostnih načinov življenja.

Postopek ročne izdelave papirja bomo javnosti predstavili skozi serijo ustvarjalno-didaktičnih delavnic, ki bodo potekale v delavnici. Ob raziskovanju biomateriala in oblikovanju enostavnih papirnih izdelkov boste meščani lahko spoznavali uporabne vrednosti invazivnih rastlin ter odkrivali še neizkoriščene potenciale te izginjajoče ročne obrti.