Predelava lesnih ostankov

Je žagovina primerna kot vhodna surovina?

V procesu obdelave lesne biomase nastanejo odpadki, ki jih običajno uporabljamo kot energent. V okviru projekta bomo preučili, ali je žagovina, ki je običajno delno onesnažena z naftnimi derivati, primerna kot vhodna surovina za gojišče različnih mikrobov oz. pridelavo encimov.

Preko izdelave 15 različnih kalupov bomo lesne ostanke poskusili predelati tudi v različne 3D kompozite (npr. krožnike, pribor …).

Ostanke pa bomo tudi utekočinili in t. i. utekočinjeni les preizkusili kot dodatek lepilom in premaznim sredstvom za les, kot osnovo za bio-poliuretansko peno iz utekočinjenega lesa, ali pa kot sloj vezanih plošč oz. sestavni del bio-lesnih kompozitov.