Vhodne surovine za industrije prihodnosti

Stranski produkti kot vhodne surovine

V procesu predelave biomase invazivnih rastlin v npr. papir ali druge izdelke, se od osnovnih gradnikov lesa uporabi celuloza, medtem ko sta lignin in sladkorji odpadka. V okviru projekta bomo raziskali možnost uporabe teh odpadkov v koristne kemikalije, ki so lahko vhodne surovine za industrijo. Ker je trenutno poglavitni vir tovrstnih kemikalij nafta in njeni derivati, bo projekt pomembno prispeval k oblikovanju smernic industrije prihodnosti, ki temelji na optimalni izrabi energije, krožnem gospodarstvu in načelu »brez odpadkov«.

V procesu delignifikacije kot stranski produkt nastane t. i. lužnica, ki vsebuje snovi, ki lažje oz. težje razpadejo. V okviru projekta bomo preverili možnost uporabe klonov mikrobov za pridobivanje ferulične kisline, ki se bo skupaj z ligninom uporabila za kemijske pretvorbe v uporabne kemikalije ( npr. vanilina, le-ta pa je vmesni produkt v proizvodnji farmacevtskih izdelkov, kozmetike in drugih finih kemikalij).

Sladkorje, ki so prisotni v lesu pa bomo uporabili kot substrat za gojenje mikrobov, ki bodo te sladkorje predelali v polihidroksialkanoate (PHA), ki so primerni za sintezo poliestrov s široko uporabnostjo.