Energetska svetovalnica »ENSVET« - EKO SKLAD

Neodvisni energetski svetovalci mreže ENSVET – EKO SKLAD bodo zainteresiranim občanom z individualnimi nasveti nudili brezplačno energetsko svetovanje o energetski sanaciji stavb ali energetski zasnovi novogradenj, toplotni zaščiti zunanjega toplotnega ovoja stavb, možnosti pridobitve nepovratnih sredstev in kreditov EKO sklada za URE ter uporabo OVE in o vseh drugih vprašanjih, ki se nanašajo na URE in OVE v gospodinjstvih izbiri ustreznih oken, zasteklitve ter ostalega stavbnega pohištva, izbiri ogrevalnega sistema in ogrevalnih naprav, uporabi obnovljivih virov energije pri oskrbi stavbe z energijo, izbiri ustreznega energenta glede na danosti lokacije in značilnosti stavbe, zmanjšanju porabe goriva.

Brezplačno energetsko svetovanje za občane!

Slika je simbolična.