Ure pravljic

Pravljice razvijajo otrokovo pravljično domišljijo in ustvarjalnost, bogatijo besedni zaklad, z vživljanjem v junake pa se uči sočustvovanja, premagovanja ovir in vztrajanja v naporih.

Vsak torek ob 18. uri, zadnja pravljica v tem šolskem letu bo 16. aprila. Namenjeno otrokom od 4. leta dalje.