Baragovo semenišče

v teku

Zaključek projekta: 2025

Projekt vključuje

  • Obnovili bomo območje Baragovega semenišča

    v teku

    Leto zaključka: 2025

    Baragovo semenišče, ki ima visoko kulturnozgodovinsko vrednost, bomo celovito prenovili. 
    Izvedli bomo arhitekturni natečaj za najboljšo rešitev zaokrožitve Plečnikove kompozicije, ki bo obsegala večjo in manjšo gledališko dvorano za potrebe Mladinskega gledališča z vsemi spremljajočimi prostori in podzemno garažo. Želimo pridobiti dvorano za kulturne prireditve s pomožno in vadbeno dvorano, kavarno in razstavnim prostorom ter foyerjem. Prenovljeno zgradbo bomo v upravljanje predali Pionirskemu domu in Slovenskemu mladinskemu gledališču.