Baragovo semenišče

v teku

Zaključek projekta: 2025

Opis projekta

Prenova Baragovega semenišča, ki je v lasti MOL, bo celovite narave, in sicer zaradi visoke kulturnozgodovinske vrednosti ter njegove osrednje pozicije v predelu južnega Bežigrada.

Izvedli bomo arhitekturni natečaj za najboljšo rešitev zaokrožitve Plečnikove kompozicije, ki bo obsegala večjo in manjšo gledališko dvorano za potrebe Mladinskega gledališča z vsemi spremljajočimi prostori in podzemno garažo. Želimo pridobiti dvorano za kulturne prireditve s pomožno in vadbeno dvorano, kavarno in razstavnim prostorom ter foyerjem. S pripravami razpisa natečaja bomo začeli v letu 2019. Prenovljena zgradba bo v upravljanju Pionirskega doma in Slovenskega mladinskega gledališča.

Prenovi Baragovega semenišča bo sledila celotna ureditev okolice. Območje Baragovega semenišča bo postalo zaokrožen mestni predel centralnih dejavnosti.

Središče Baragovega semenišča predstavlja pokrit forum - večnamenski objekt. Magnet dogajanja, druženja v navezavi z novim mladinskim kulturnim središčem, poslovnim ter zdravstvenim centrom Triglav. Objekt bo namenjen sejemski koncertni, kongresni dejavnosti.

Vzporedno z Slovensko cesto bo nova poslovna stavba Triglav d.d. vezni člen med Plavo laguno, trgom pred novim Baragovim Mladinskim gledališčem, centrom mesta ter železniško postajo in Gospodarskim razstaviščem. Stavba, ki ne zapira prostora ampak ga odpira, ki povezuje, je sestavljena iz dveh podolgovatih v pritličju med seboj povezanih objektov.

Vzpostavili bomo diagonalno povezavo Miklošičeva, železniška postaja, Plava laguna postaja, nova kolesarska ter pešpot v različnih nivojih.

Plava laguna modernistični center Ljubljane bo z novimi poslovno hotelskimi ter stanovanjskimi »Twin Towers« pridobil karakter sodobnega mestnega središča. Gre za dve novi sorodni dvojni, med seboj zamaknjeni stolpnici ob križišču Dunajske in Linhartove.

Na drugem koncu med Bavarskim dvorom, Gospodarskim razstaviščem ter vzdolž Vilharjeve načrtujemo dve nizki stavbi namenjeni potencialni širitvi sejemske dejavnosti. Višinski objekt na križišču Vilharjeve z Dunajsko zajema poslovni program.