Bivalne enote na lokaciji Pipanova pot

izvedeno

Zaključek projekta: 2012

Projekt vključuje

 • Izgradnja stanovanjskega bloka

  izvedeno

  Leto zaključka: 2012

  Vrednost: 1.589.526 €

  Projekt obsega izgradnjo stanovanjskega objekta v pasivnem standardu z 22 bivalnimi enotami z opremljenimi kuhinjami.

  Za izgradnjo je JSS MOL v letu 2011 pridobil pravnomočno gradbeno dovoljenje in PZI projektno dokumentacijo. Po izvedenem javnem naročilu za izbor najugodnejšega izvajalca gradbenih del je bilo izbrano podjetje Givo, d.o.o. Gradnja objekta je trajala 18 mesecev, uporabno dovoljenje je bilo pridobljeno novembra 2012.