Obnavljamo Podutiški nadvoz

v teku

Vrednost projekta: 804.621 €

Zaključek projekta: 2022

Projekt vključuje

 • Celovito bomo prenovili Podutiški nadvoz

  v teku

  Leto zaključka: 2022

  Vrednost: 804.621 €

  Pričeli smo s celovito prenovo Podutiškega nadvoza na odseku Podutiške ceste od križišča z Ulico bratov Babnik do Ledarske ulice. Predvidena je celotna prenova nadvoza s priključnimi cestami, ki bo potekala predvidoma do maja 2022. Preuredili bomo vodenje komunalnih vodov preko objekta, semaforizacijo in meteorno kanalizacijo.

  Na nadvozu bomo na omenjenem odseku Podutiške ceste na obeh straneh uredili kolesarsko stezo in pločnik. Površine za kolesarje bomo navezali na že obstoječe ob Podutiški cesti; na odseku od nadvoza proti Kosezam jih bomo podaljšali do križišča z Ledarsko ulico.

  Projekt izvajamo skupaj z Direkcijo RS za avtoceste (DARS). Skladno s pristojnostmi po Zakonu o cestah DARS obnavlja nosilno konstrukcijo objekta s hidroizolacijo in komunalne vode za potrebe signalizacije na obvoznici, občina pa opremo objekta, asfalt, hodnike za pešce, površine za kolesarje, komunalne vode in semaforizacijo.

  Dela izvaja podjetje PZG d.o.o. Skupna vrednost projekta je 1.354.910,60 EUR, od tega za MOL 804.621,22 EUR.