Podutiški nadvoz

izvedeno

Zaključek projekta: 2022

Projekt vključuje

 • Prenovili smo Podutiški nadvoz

  izvedeno

  Leto zaključka: 2022

  V okviru celovite prenove Podutiškega nadvoza čez obvoznico smo med križiščema z Ulico bratov Babnik in z Ledarsko ulico prenovili konstrukcijo mostu, vozišče in površine za pešce ter kolesarje, prilagodili prometno ureditev, prenovili komunalne vode in semaforizacijo, na prehodih za pešce v bližnjih križiščih smo uredili tudi taktilne oznake.

  Na nadvozu smo na obeh straneh uredili kolesarske površine in enostranski širok pločnik ter s tem zagotovili zvezno vodenje kolesarjev med obema stranema avtoceste. Na strani proti Kosezam smo kolesarske pasove podaljšali do križišča z Ledarsko ulico, po tej ulici pa bomo v kratkem zarisali še oznake za skupni promet na voznem pasu za motorna vozila in kolesarje (t. i. »sharrow«).
  Del novih talnih oznak je izveden debeloslojno – takšne oznake ob prevozu zvočno oziroma vibracijsko opozorijo na prehod preko linije, s čimer še povečujemo varnost v prometu predvsem za kolesarje. Glede na razpoložljiv prostor proučujemo tudi možnosti za ureditev oz. označitev kolesarskih površin na Podutiški cesti med Ledarsko ulico in Šišensko cesto.

  Z vidika Podutičanov in tistih, ki se po območju vozijo s kolesom, so glavna prednost prenove nadvoza nove kolesarske površine, ki jih doslej ni bilo. V Podutiku je tudi bikepark in skozi naselje dostop do priljubljenih izletniških točk ter v druge kraje pri Ljubljani in posledično je promet kolesarjev na območju toliko večji.
  Tamkajšnji prebivalci se prek njega prav tako radi sprehodijo ali kolesarijo do Koseškega bajerja. Številni šolarji ga uporabljajo za prihod do bližnjih osnovnih šol in vrtcev, zato je posebej pomembno, da so površine po prenovi še bolj varne in prijazne uporabnikom.

  Dela sta izvedli podjetji PZG d.o.o. in KPL d.o.o. Skupna vrednost projekta je 1.354.910,60 EUR, od tega za MOL 804.621,22 EUR.