Center Barje

v teku

Zaključek projekta: 2021

Opis projekta

V sklopu investicije bomo na območju med Peruzzijevo, Ižansko cesto in Iščico vzpostavili Center Barje. V ta namen bomo rekonstruirali (statično obnovili) objekt stare šole ter pred glavnim vhodom uredili historični vrt. Objekt bo namenjen izvajanju dejavnosti in programov četrtne skupnosti, v katere so vključena lokalna društva. V bližini objekta stare šole bomo izvedli večjo nadstrešnico za namen vaške tržnice s spremljevalnimi prostori. Med staro šolo in nadstrešnico bomo uredili trg (z urbano opremo, kolesarnico, sistemom BicikeLJ). Poleg tega bomo uredili prostor za sejmišče, več športnih in otroških igrišč, namenjenih lokalnemu prebivalstvu, izvedli hortikulturno ureditev celotnega območja z drevoredom ob Peruzzijevi cesti ter uredili parkirne prostore.

Z omenjenimi ukrepi bomo ustvarili vaško središče, kjer se bodo lahko lokalni prebivalci družili, srečevali, rekreirali in kjer bodo lahko otroci in občani kvalitetno izkoristili svoj prosti čas. Hkrati pa bomo ustvarili tudi prostor za podjetniško dejavnost, prodajo lokalnih proizvodov in pridelkov ter občasna sejmišča.