Cesta dveh cesarjev

v teku

Zaključek projekta: 2021

Projekt vključuje

 • Projekt Čisto.Zate: prenovili smo Cesto dveh cesarjev

  izvedeno

  Leto zaključka: 2021

  Končali smo obnovo Ceste dveh cesarjev, kjer smo poleg fekalne in meteorne kanalizacije uredili tudi javno razsvetljavo, plinovod in kabelsko kanalizacijo, na obeh straneh ceste pa sta nova kolesarska steza in pločnik. Po prenovljeni cesti so 8. decembra 2021 začeli voziti mestni avtobusi na novi liniji 16.

  Na nekdanjem križišču Ceste dveh cesarjev in Ceste v Mestni log smo uredili krožišče, ki bo pripomoglo k boljši pretočnosti prometa. Za večjo varnost v prometu smo izvedli tudi več ukrepov za umirjanje prometa – štiri grbine, dva sredinska otoka, določili pa bomo še dve lokaciji za stacionarne meritve hitrosti.

  Dela so potekala v okviru projekta Čisto. Zate. – dograditev kanalizacije v aglomeracijah nad 2000 PE v MOL, v okviru katerega urejamo kanalizacijo na 261 ulicah, na javno kanalizacijo pa bomo na novo priključili več kot 22.000 prebivalcev.
  Pred letom 2007 je bila priključenost na kanalizacijo 68%, do konca leta 2018 smo jo povečali na 88%, s projektom Čisto zate pa jo bomo povečali na kar 98%. S tem projektom bomo omogočili tudi zaprtje 4.500 greznic, poleg tega 1.500 v Medvodah in Vodicah, ki sedaj odpadno vodo spuščajo v Ljubljano.

  Projekt ureditve je izdelal Krajinaris d.o.o., dela pa izvedlo podjetje Komunalne gradnje d.o.o.

  Logo Cisto zate

  Cisto zate Logotip 16
  Več o projektu Čisto.Zate.

 • V okviru projekta Čisto zate smo prenovili del Ceste dveh cesarjev

  izvedeno

  Leto zaključka: 2019

  Dela na Cesti dveh cesarjev smo končali pred predvidenim rokom, tako da je cesta že odprta za promet.

  Rekonstrukcija ceste je sodila v okvir evropskega projekta ČISTO ZATE, v okviru katerega na območju Ljubljane dograjujemo kanalizacijsko omrežje, na cestah pa hkrati urejamo še ostalo komunalno in cestno infrastrukturo.

  S prenovo ceste smo poskrbeli tudi večjo varnost v prometu na tem območju.

  Logo Cisto zate

  Cisto zate Logotip 16

  Več o projektu Čisto.Zate.

 • Uredili smo pločnik in asfaltirali del Ceste dveh cesarjev

  izvedeno

  Leto zaključka: 2013

  Vrednost: 238.717 €

  Projekt obsega ureditev pločnika na delu ceste in asfaltiranje dveh odsekov ceste. Sanacija vozišča od HŠ 104c do 106.

 • Na delu Ceste dveh cesarjev smo vzpostavili kanalizacijo, vodovod in plinovod

  izvedeno

  Leto zaključka: 2007

  Vrednost: 884.000 €

  Projekt obsega izgradnjo kanalizacije, vodovoda in plinovoda za naselje ob Cesti dveh cesarjev (hišne št. 104 do 108).