Cesta v Zajčjo dobravo

v teku

Zaključek projekta: 2023

Projekt vključuje

  • Prenovili smo Cesto v Zajčjo dobravo

    izvedeno

    Leto zaključka: 2023

    V sklopu projekta izgradnje javne komunalne opreme za priključitev novogradenj na območju stranskega odcepa Ceste v Zajčjo Dobravo (Novo Polje c. XVI) smo zgradili nov javni vodovod in javno kanalizacijo za komunalno odpadno vodo.
    Obstoječo utrjeno peščeno pot smo razširili na 3,5 m in jo skupaj z obojestransko bankino asfaltirali. Cesto smo dodatno opremili s talno signalizacijo, javno razsvetljavo in uredili meteorno odvodnjavanje.