Družinski park Muste

v teku

Zaključek projekta: 2025

Opis projekta

Družinski park Muste, ki predstavlja eno večjih zelenih pridobitev v Ljubljani, se nahaja med Novimi Fužinami in Štepanjskim naseljem.

V parku boste med drugim našli urejeno igrišče z igrali za vse starostne skupine otrok, tudi za gibalno ovirane otroke. Na severni strani parka smo zasadili urbani javni sadovnjak s 64 sadnimi drevesi starih sort jablan, hrušk, kutin in sliv. Sadje, ki bo zraslo na drevesih, bo namenjeno vsem obiskovalcem parka. V bližini je v obliki drevoreda zasajenih še 14 parkovnih dreves.

V sklopu parka je urejeno še parkirišče za potrebe gibalno oviranih, ki je s potko povezano z igriščem.

Ime parka ima zgodovinsko osnovo. Izhaja iz Franciscejskega katastra za Kranjsko (1823-1869) in predstavlja najstarejše znano zapisano poimenovanje tega območja.

Nad parkom so navdušeni tudi stanovalci v njegovi okolici: "Ko sem se pred mnogimi leti preselila na Fužine, si nisem mislila, da bo tukaj tako lepo živeti. Fužine so zelene, urbane ter naseljene s strpnimi in prijaznimi ljudmi. Zadnje mesece smo skupaj z otroki z velikim veseljem spremljali urejanje novega parka in se čudili oblikam modernih igral. Park je na izjemno lepi lokaciji ob Ljubljanici in s prijazno ureditvijo bo prinašal veselje tako starejšim kot otrokom. Ker se Fužinci radi družimo, je tovrstna pridobitev še posebej dobrodošla. Sama se že veselim poletnih večerov na novih klopcah in seveda upam, bodo jabolka iz urbanega sadovnjaka hitro obrodila." (Tanja)

Projekt vključuje

 • Zgradili bomo doživljajski most preko Ljubljanice

  v teku

  Leto zaključka: 2025

  Vrednost: 2.200.000 €

  Največji poseg, celovite ureditve parka Muste, je novi most, s katerim bomo povezali dve veliki naselji: Nove Fužine in Štepanjsko naselje. Prenovljen odprti prostor dveh nabrežij Ljubljanice, ki bo z novim mostom povezan v doživljajsko in funkcionalno celoto, je v osnovi namenjen predvsem dvigu bivalnega okolja obstoječim naseljem z ambicijo ustvariti sodobno, večnamensko parkovno okolje z raznolikimi programi in ambienti, ki bo privabljalo tudi obiskovalce iz drugih mestnih predelov.

  dozivljajski most Muste

  Od 4. do 11. decembra 2019 je bila v Mestni hiši na ogled razstava natečajnih rešitev za doživljajski most preko Ljubljanice v Mustah, na kateri so predstavljene prispele rešitve za povezovalno brv – doživljajski most Muste, ki bo povezal Fužine in Štepanjsko naselje.

  Več o projektu +

  Cilj natečaja

  Cilj natečaja je bil povezati odprt prostor dveh nabrežij Ljubljanice v doživljajsko in funkcionalno celoto z raznolikimi programi in ambienti ter s tem zvišati bivanjsko kakovost obstoječim bližnjim naseljem.
  Predmet natečaja je bila izdelava predloge za gradnjo novega mostu, povezovalne brvi za pešce in kolesarje, ki bo čez Ljubljanico povezala Štepanjsko naselje in Nove Fužine. Tega je natečaj obsegal še ureditev Velikega trga na strani Štepanjskega naselja in Malega trga na strani Fužin. Trga sta sestavna dela mostu in predstavljata funkcionalno povezavo mostu z obema bregovoma in vsebinami na teh dveh bregovih.

  Zmagovalci natečaja so avtorji:Jurij Kobe, univ.dipl.inž.arh., Peter Plantan, univ.dipl.inž.arh., Maja Kovačič, mag.inž.arh., Urša Podlipnik, univ.dipl.inž.arh., Tanja Paulin, mag.dipl.inž.arh., Nataša Blažko, mag.dipl.inž.arh., Ina Radšel, mag.dipl.inž.arh., Marjan Pipenbaher, univ.dipl.inž.grad., Tomaž Weingerl, univ.dipl.inž.grad. in Tatjana Gotovčević, univ.dipl.inž.grad..

  Avtorji so predlagali zasnovo obešenega mostu v dveh nivojih, ki ima za razliko od običajnih rešitev obese odmaknjene z robov proti sredini. S tem premikom se površina mosta razdeli na dve poti za pešce in kolesarje po zunanjih robovih in vmesni, srednji pas, ki je uporaben za različne namene in dejavnost. Most po njihovi zamisli je prepoznaven od daleč, privablja in spodbuja različne rabe, je prostor dogodka, prehoda gibanja in meditacije, zavetja in druženja.

  Most bo novi simbol tega predela mesta

  Most bo novi simbol tega predela mesta, ki bo nudil nove skupne vsebine obeh bregov in s tem postal kraj druženja in združevanja prebivalcev obeh strani, reke in mesta. S programi kot so čitalnica Knjižnice pod krošnjami, s plezalno steno, nagubano mostno površino, ki služi kot skate park ali pa prireditveni avditorij, bo most lahko postal nova mestna razglednica. Živ trg na vodi, ki z vsebinami obogati in poveže obe parkovno urejeni brežini. Cilj je, da most postane za Ljubljano tisti prostor nad reko, kot bi naj bil Plečnikov Mesarski most oziroma kar so nekateri znameniti primeri: Palladijev Ponte dei Alpini v Bassanu, Kappellbruecke v Luzernu, Rialto v Benetkah, firenški Ponte vecchio in drugi tovrstni mostovi.

 • Vrtičkarsko območje Muste

  izvedeno

  Leto zaključka: 2021

  Vrednost: 480.079 €

  vrednost je brez DDV

  Na območju Družinskega parka Muste smo uredili 82 vrtičkov, ki smo jih najemnikom predali v mesecu maju. 
  V okviru projekta smo očistili celotno degradirano območje, poskrbeli smo za odvoz gradbenih in azbestnih odpadkov, ki so jih pustili nekdanji uporabniki, izravnali smo teren, izvedli vodovodni priključek z mrežo vodnjakov. Namestili smo skupne lope z omaricami za orodje in zbiralniki meteorne vode za zalivanje, kompostnike in drugo urbano opremo za druženje. Ob tem smo uredili še dostop oziroma povezavo na obstoječo sprehajalno pot ob Ljubljanici.

   

 • Uredili smo desni breg Ljubljanice vzdolž celotnega območja Družinskega parka Muste

  izvedeno

  Leto zaključka: 2019

  Vrednost: 354.359 €

  V vrednost je vključen DDV.

  V okviru celovite ureditve parka Muste na bregovih Ljubljanice med Štepanjskim naseljem in Fužinami smo dokončali še ureditev desnega brega Ljubljanice vzdolž celotnega območja parka. Vzpostavili smo nov javni prostor s sprehajalno potjo, klopmi in vzpostavitvijo novega pasjega parka. 

  Več o projektu +

  Ureditev je vključevala čiščenje terena in odstranitev odpadkov, čiščenje in obrez vegetacije vzdolž nabrežja, dosaditev žive meje, izvedbo sprehajalne poti in namestitev urbane opreme. Na južni strani smo uredili tudi nov pasji park. V okviru projekta bomo v letu 2020 uredili tudi novo vrtičkarsko območje, dela pa zaključili z izgradnjo mostu, ki bo povezal odprt prostor dveh nabrežij Ljubljanice v doživljajsko in funkcionalno celoto z raznolikimi programi in ambienti ter s tem zvišal bivanjsko kakovost obstoječim bližnjim naseljem.

 • Odprli smo Družinski park Muste

  izvedeno

  Leto zaključka: 2018

  Vrednost: 431.000 €

  Med Novimi Fužinami in Štepanjskim naseljem smo odprli Družinski park Muste, ki predstavlja eno večjih zelenih pridobitev v Ljubljani.

  Idejno zasnovo parka smo pripravili leta 2015, urejati pa smo ga začeli lani. V njem je med drugim urejeno igrišče z igrali za vse starostne skupine otrok, tudi za gibalno ovirane otroke. Na severni strani parka smo zasadili urbani javni sadovnjak, že četrti v Ljubljani. V njem je zasajenih 64 sadnih dreves starih sort jablan, hrušk, kutin in sliv. Sadovnjak so zasadili sodelavci podjetja MSD, Inovativna zdravila d.o.o., sadje, ki bo zraslo na drevesih, pa bo namenjeno vsem obiskovalcem parka. V bližini je v obliki drevoreda zasajenih še 14 parkovnih dreves.

  V sklopu parka je urejeno še parkirišče za potrebe gibalno oviranih, ki je s potko povezano z igriščem.

 • Vzpostavili smo otroško igrišče v Družinskem parku Muste

  izvedeno

  Leto zaključka: 2018

  Vrednost: 431.000 €

  Vrednost investicije celotne ureditve Družinskega parka Muste znaša približno 431.000 evrov.

  V Družinskem parku Muste smo med drugim uredili igrišče z igrali za vse starostne skupine otrok, tudi za gibalno ovirane otroke.

 • Uredili smo levo nabrežje Ljubljanice in plažo v Družinskem parku Muste

  izvedeno

  Leto zaključka: 2018

  Vrednost: 264.254 €

  V vrednost je vključen DDV.

  Po vzpostavitvi novega družinskega parka Muste smo uredili nabrežje levega brega Ljubljanice, kjer smo vzpostavili nov javni prostor s sprehajalno potjo, klopmi in ležalniki za preživljanje prostega časa.

  Območje urejanja nabrežij se razteza od začetka Družinskega parka Muste do mostu za pešce preko Ljubljanice.

  Več o projektu +

  Ureditev obsega čiščenje nabrežja, obrez dreves, odstranitev neustrezne vegetacije, ureditev dostopnih poti ter namestitev urbane opreme – klopi in ležalnih ploščadi, kot smo jih namestili na Plaži Sava. Ležalne ploščadi so nameščene ob prodnatem delu. Znižali smo tudi živo mejo, ki ločuje obvodni pas in na ta način odprli pogled na Ljubljanico in nabrežje.