Dunajska cesta

v teku

Zaključek projekta: 2021

Projekt vključuje

 • Na Dunajski vzpostavljamo kolesarske in peš povezave

  v teku

  Leto zaključka: 2021

  Vrednost: 5.360.738 €

  Vrednost je brez DDV.

  Spomladi 2020 bomo začeli z rekonstrukcijo ter na določenih mestih tudi z novogradnjo peš in kolesarskih povezav Dunajske od križišča z Vilharjevo do železniške proge pred krožiščem »Ježica«, in sicer na naslednjih odsekih:

  - odsek 1: Obvozna cesta - Ulica 7. septembra
  - odsek 2: Ulica 7. septembra - Baragova ulica
  - odsek 3: Dimičeva ulica - Vilharjeva cesta

  V sklopu rekonstrukcije bo obnovljena tudi talna in horizontalna signalizacija, javna razsvetljava, odvodnjavanje in avtobusna postajališča. Izvajalec del je Trgograd d.o.o., partnerja pri gradnji sta podjetji Komunalne gradnje d.o.o. in Prenova – Gradbenik d.o.o.

  Ureditev kolesarskih in peš površin sodi v projekt ureditve kolesarske mreže v MOL, ki bo podprt z mehanizmom CTN, ki ga delno financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
  Celotna investicija bo predvidoma znašala 5.360.737,99 EUR brez DDV, delež RS in ESRR pa bo predvidoma 1.550.839,05 EUR brez DDV. 

  Logo EKP sklad za regionalni razvoj SLO slogan9

  Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
  https://www.eu-skladi.si/

  Več o projektu +

  Za prenovo je bil izbran Trgograd d.o.o, za projekt prometne ureditve pa PNZ d.o.o.

  Cilj projekta

  Cilji projekta so izboljšati varnost udeležencev v cestnem prometu, povečati pretočnost kolesarskih vpadnic v mesto z namenom čim širše uporabe, ustvariti povezano in pregledno mrežo odprtih kolesarskih stez visoke kakovosti na celotnem območju Mestne občine Ljubljana, ki bodo enako dostopne za vse, varne in prepoznavne ter ohraniti in urediti naravne elemente javnega prostora ter tako izboljšati turistično ponudbo. Ključnega pomena je predvsem zagotavljanje ustreznih in primernih kolesarskih in peš površin, ki bodo prispevale k razvoju trajnostne mobilnosti, s tem pa tudi k izboljšanju kakovosti zraka v mestu in k boljši povezanosti po funkciji različnih delov mesta, izboljšanju kakovosti življenjskega prostora v urbanem območju, povečanju prometne varnosti ter posledično k privlačnosti prostora tako za meščane kot tudi za obiskovalce mesta.

 • Preureditev odseka od Posavske do Tolstojeve ulice

  izvedeno

  Leto zaključka: 2016

  Vrednost: 1.313.940 €

  Projekt obsega rekonstrukcijo vozišča, vključno s križišči, pločniki in kolesarsko stezo na odseku med Posavskega ulico in Tolstojevo ulico.