Dunajska cesta

v teku

Zaključek projekta: 2023

Projekt vključuje

 • Prenavljamo nadvoz Dunajske ceste čez obvoznico

  v teku

  Leto zaključka: 2023

  S prenovo dotrajanega nadvoza nad ljubljansko obvoznico na Dunajski cesti smo začeli spomladi 2023, dela bodo trajala predvidoma do novembra 2023.
  Rekonstrukcija poteka v sodelovanju z Družbo za avtoceste v Republiki Sloveniji (DARS d.d.), ki bo izvedel prenovo konstrukcije nadvoza, Mestna občina Ljubljana (MOL) pa površino.
  Na objektu bomo izvedli rekonstrukcijo voziščne plošče, vgradnjo dilatacij, zamenjavo krova, lokalno sanacijo spodnjih površin prekladne konstrukcije, vgradnjo nove odvodnje, sanacijo vmesnih in krajnih podpor. Zamenjali bomo ograje, hodnike, robnike, uredili odvodnjavanje na objektu in obnovili vse komunalne vode pod objektom (vročevod, plinovod, vodovod, telekomunikacijski vodi, električna napeljava). Uredili bomo prometno signalizacijo pred objektom in na njem, prometna ureditev po prenovi bo ostala enaka.

  Vsa dela bodo potekala pod delnimi zaporami; na Dunajski cesti bo polovična zapora, na hitri cesti pod nadvozom (obvoznici) bosta zaprta po dva pasova na vsaki strani vozišča. Priključki na Dunajsko cesto bodo v posameznih fazah sanacije v celoti zaprti. Zapore se bodo sproti spreminjale in prilagajale poteku del na terenu.

  Izvajalec del je KOLEKTOR CPG d.o.o. Vrednost pogodbe je 2.447.690,35 EUR, od tega je delež MOL 1.097.712,85 EUR.

 • Dunajsko cesto smo prenovili in vzpostavili nove površine za kolesarje in pešce

  izvedeno

  Leto zaključka: 2021

  Vrednost: 5.360.738 €

  Vrednost je brez DDV.
  Ureditev kolesarskih in peš površin sodi v projekt ureditve kolesarske mreže v MOL, podprt z mehanizmom CTN, ki ga delno financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
  Delež sofinanciranja znaša 1.460.434,05 EUR brez DDV.

  V okviru prenove Dunajske ceste smo prenovili celoten odsek od Obvozne ceste do križišča z Vilharjevo cesto. Uredili bomo tudi nove kolesarske steze in površine za pešce, prav tako pa obnavljamo talno in horizontalno prometno signalizacijo, javno razsvetljavo, odvodnjavanje in avtobusna postajališča.
  Ureditev kolesarskih in peš površin sodi v projekt ureditve kolesarske mreže v MOL, podprt z mehanizmom CTN, ki ga delno financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

  Glavni cilji preoblikovanja Dunajske ceste v moderno mestno arterijo so podpiranje trajnostne mobilnosti s povečanjem privlačnosti kolesarjenja in pešačenja, z izboljšanjem varnosti kolesarjev in pešcev ter s spodbujanjem počasnejše vožnje motornih vozil. Za beleženje kolesarskega prometa smo namestili dva nova števca kolesarskega prometa. Uresničili smo pobude številnih meščanov, med katerimi so bili nova kolesarska steza ter razširjena površina za pešce pri Bežigrajskem dvoru, ki je speljana ob drevoredu tako, da ohranja nasad dreves na tem območju. Na treh odsekih Dunajske ceste smo izboljšali razmere za rast obstoječim drevesom in načrtujemo še zasaditev dodatnih, približno 80 dreves.

  Namesto parkirnih prostorov nasproti Gospodarskega razstavišča smo vzpostavili rumeni pas, ki je prednostno namenjen spodbujanju mestnega potniškega prometa. Sprememba tudi zmanjšuje prometne zastoje, ki so jih sicer na lokaciji povzročali avtomobili, ki so iskali prosto parkirno mesto.

  Za pridobitev dodatnih površin za pešce in kolesarje smo zožili vozišče Dunajske ceste in s tem tudi pripomogli k umirjanju prometa: čim ožja je cesta, tem nižja je hitrost motornih vozil, s čimer sledimo trendom po Evropi, ki podpirajo zmanjšanje širine voznih pasov. Na več mestih smo z uvedbo nadvišanih prehodov za pešce še dodatno izboljšali varnost za najšibkejše udeležence v prometu.

  Kot zanimivost izpostavljamo, da smo uredili poseben ločitveni detajl med voziščem in mešanimi površinami na odseku med Ruskim carjem in obračališčem Ježica. Ta omogoča varnostni odmik, pri čemer je notranji del detajla udoben za kolesarje, saj ni t. i. »rodeo efekta«, kar zagotavlja udobnejšo vožnjo s kolesom preko uvozov in priključkov, ki potekajo čez površino, namenjeno pešcem in kolesarjem.

  V sklopu rekonstrukcije je bila obnovljena tudi talna in horizontalna signalizacija, javna razsvetljava, odvodnjavanje in avtobusna postajališča. Izvajalec del je bil  Trgograd d.o.o., partnerja pri gradnji sta podjetji Komunalne gradnje d.o.o. in Prenova – Gradbenik d.o.o.Logo EKP sklad za regionalni razvoj SLO slogan9

  Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
  https://www.eu-skladi.si/

 • Preureditev odseka od Posavske do Tolstojeve ulice

  izvedeno

  Leto zaključka: 2016

  Vrednost: 1.313.940 €

  Projekt obsega rekonstrukcijo vozišča, vključno s križišči, pločniki in kolesarsko stezo na odseku med Posavskega ulico in Tolstojevo ulico.