Športni park Kodeljevo

v teku

Zaključek projekta: 2022

Opis projekta

Športni park Kodeljevo leži v Ljubljani ob vznožju Golovca okrog nekdanjega Codellijevega gradu in se s svojim bogatim zelenjem zaje med nekdanje ljubljansko predmestje Poljane, novejše Kodeljevo in najnovejše Nove Poljane. Prve športne objekte v njem je zasnoval že Stanko Bloudek in so bili zgrajeni okrog leta 1960, ko se je v športni park preselila tudi Visoka šola za telesno kulturo.

Svojo današnjo podobo je začel Športni park Kodeljevo dobivati, ko so se vanj preselili še moščanski športniki in ostali občani in v njem preživljali svoj prosti čas. Kasneje je bilo v parku zgrajeno še letno kopališče s tremi bazeni, vrsta teniških igrišč in balinišče, nato pa še velika športna dvorana. Tako je danes Športni park Kodeljevo pomembno ljubljansko in slovensko središče športa.

V Parku Kodeljeve se lahko osvežite in okrepčate v gostinskih lokalih, otroci se lahko igrajo na otroškem igrišču in v parku. Vsako leto Park Kodeljevo obišče 351.000 uporabnikov in obiskovalcev.

Projekt vključuje

 • Uredili smozelenico in zasadili nova drevesa

  izvedeno

  Leto zaključka: 2022

  V parku Kodeljevo smo zasadili nova drevesa na območju kostanjevega drevoreda na Ulici Carla Benza. S tem smo ponovno vzpostavili in dopolnili stari grajski drevored.

  Ohranili smo 17 odraslih dreves, odstranili dve oslabeli drevesi in zasadili 35 novih divjih kostanjev, ki sedaj s 17 starimi drevesi tvorijo historično zasnovo zaščitenega drevoreda. Na mestu med drevesi, kjer so bila doslej parkirana pretežno vozila obiskovalcev parka in objektov v njem, smo uredili zelenico.

  Potek ceste Carla Benza, ki vodi do gradu Kodeljevo, ostaja nespremenjen. Ukinili pa smo peščeno parkirišče, ki se je razširilo v zelenico med drevesa, saj so parkirana vozila ogrožala drevesa.

 • Energetsko bomo sanirali tudi večnamensko dvorano Kodeljevo

  izvedeno

  Leto zaključka: 2019

  Sanacija poteka v okviru druge faze energetskih prenov objektov v Mestni občini Ljubljana projekta Energetsko napredni.

  Več o projektu +

  Župan Zoran Janković in predsednik uprave Petrola d.d. mag. Tomaž Berločnik sta 4. oktobra 2018 na Ljubljanskem gradu podpisala pogodbo o nadaljevanju javno-zasebnega partnerstva med Mestno občino Ljubljana in konzorcijem družb Petrol, Resalta in Javna razsvetljava d.d. po principu energetskega pogodbeništva.

  V okviru podpisanega partnerstva bomo prenovili nadaljnjih 11 objektov – 4 osnovne šole, 3 vrtce, 2 objekta lokalne samouprave in 2 športna objekta, s čimer bomo še dodatno poskrbeli za zmanjšanje porabe energentov in povečanje deleža obnovljivih virov ter posledično tudi za znižanje emisij toplogrednih plinov. S tem bomo ohranili kar 22.000 dreves. Če pa k temu prištejemo še 150.000 dreves, ki smo jih ohranili že na podlagi prvega dela projekta, potem bo skupno ohranjenih kar več kot 170.000 dreves.

  V drugem delu partnerstva poleg večnamenske dvorane celovito prenavljamo še vrtec Najdihojca (enota Biba), vrtec Galjevica (enota Galjevica), OŠ Vodmat, OŠ Oskarja Kovačiča (dve lokaciji), OŠ Poljane ter delno vrtec Otona Župančiča (enota Živ žav), ŠD Krim ter stavbi Mestne uprave MOL v Savljah ter na Dunajski cesti 367 (kjer ima prostore tudi Mestna knjižnica Ljubljana).

 • Šport in rekreacijo omogočamo v prenovljeni dvorani in na stadionu Kodeljevo

  izvedeno

  Leto zaključka: 2018

  Vrednost: 1.403.771 €

  Znesek za energetsko obnovo dvorane je 839.432 EUR, za obnovo stadiona pa 564.339 EUR.

  V okviru projekta Energetska obnova Ljubljane smo objekt celovito prenovili.

  Energetska prenova dvorane Kodeljevo sodi v okvir javno-zasebnega partnerstva med Mestno občino Ljubljana ter konzorcijem družb Petrol in Resalta, obsegala je energetsko upravljanje, prenovo razsvetljave, stavbnega ovoja in stavbnega pohištva, izolacijo strehe ter prenovo prezračevalnega sistema in toplotne postaje.

  Več o projektu +

  Izvedeni ukrepi celovite energetske prenove

  • Stavbni ovoj: Skladno s PURES smo izvedli toplotno izolacijo celotnega objekta, ravno tako smo prerazporedili kopelitna stekla in zidane stene.
  • Stavbno pohištvo: Kopelit in okna smo v celoti zamenjali s steklom (ustreznih karakteristik – PURES), pri čemer smo delno prerazporedili pozicije sten in steklenih površin.
  • Izolacija strehe: Izvedli smo toplotno in hidro izolacijo z zgornje strani strehe, debeline skladno s PURES.
  • Prezračevalni sistem: Dotrajane klimate smo zamenjali z dvema novima z glikolno rekuperacijo.
  • Toplotna postaja: Izvedli smo zamenjavo energenta s priključkom na sistem daljinskega ogrevanja, vgradili smo novo toplotno postajo.
  • Prenova razsvetljave: Obstoječo energetsko potratno razsvetljavo smo zamenjali z varčnimi LED svetili (DALI).
  • Energetsko upravljanje: Na objektu smo uvedli centralni nadzorni sistem (CNS), s pomočjo katerega spremljamo porabo in s tem doseganje zastavljenih ciljev (prihrankov).

 • Uredili smo nogometno igrišče z umetno travo

  izvedeno

  Leto zaključka: 2015

  Vrednost: 555.499 €

  Projekt obsega prenovo nogometnega igrišča z umetno travo. S tem je Ljubljana pridobila najsodobnejše tovrstno igrišče s pripadajočo razsvetljavo. Investicijo je delno financirala Fundacija za šport.

 • Popolnoma smo prenovili večnamensko dvorano Kodeljevo

  izvedeno

  Leto zaključka: 2011

  Vrednost: 580.986 €

  Stavba, v kateri je bilo nekoč kegljišče, smo popolnoma prenovili. V spodnjem delu objekta je prenovljeno nekdanje kegljišče, kjer sta urejena dva prostora, namenjena dvigovanju uteži, aerobiki, borilnim športom, plesu, splošni vadbi, itd.

 • Prenovili smo pod v Športni dvorani Kodeljevo

  izvedeno

  Leto zaključka: 2010

  Vrednost: 160.647 €

  Projekt obsega prenovo podov v Športnih dvoranah Kodeljevo, Krim in Ježica ter v mali dvorani Hale Tivoli.

 • Zgradili smo prizidek, obnovili malo dvorano in uredili parkirišče

  izvedeno

  Leto zaključka: 2009

  Vrednost: 1.055.700 €

  Projekt obsega izgradnjo prizidka s fitnesom in novimi garderobami, obnovo male dvorane in novo urejeno parkirišče. Prva faza obnove dvorane Kodeljevo, ki je bila opredeljena v okviru razvojnega programa MOL, je bila izgradnja prizidka, s čimer je dvorana pridobila 498 m2 uporabnih površin (ali novo prizidane ali obnovljene s spremembo namembnosti). Poleg službenega vhoda, centralne recepcije in skupnih sanitarij so sedaj v kletnih prostorih štiri nove garderobe s kopalnicami in toaletnimi prostori. V pritličju pa je nova sejna ali VIP soba s toaletnimi prostori, poslovni prostori Zavoda Tivoli enota Kodeljevo, fitnes prostor z dvema masažnima prostoroma in poslovni prostori za Rokometno društvo Slovan, ki uporablja dvorano za treninge in tekmovanja. Ob gradnji prizidka so obnovili tudi malo dvorano, v kateri so zgradili novo zunanjo steno in položili nov parket. Stroški za investicijo skupaj z opremo so znašali 1.055.700 EUR, od tega je Mestna občina Ljubljana preko Zavoda Tivoli zagotovila 742.800 EUR, Ministrstvo za šolstvo in šport RS 163.900 EUR in Fundacija za šport RS 149.000 EUR.

 • Prenovili smo prostore kopališča Kodeljevo

  izvedeno

  Leto zaključka: 2009

  Vrednost: 130.455 €

  Kopališče Kodeljevo je zimsko in letno kopališče. Letno kopališče je v zimskem času pokrito z balonom in v tem času klasična rekreacija žal ni mogoča, saj je kopališče namenjeno plavalnim klubom in društvom. 

  Na območju nekdanjega kegljišča je nastalo letno kopališče Kodeljevo.

  Kot najboljši ponudniki za ureditev kopališča so bila na javnem razpisu izbrana podjetja VARIL d.o.o. (prestavitev priklopa centralne kurjave), INGIVA d.o.o. (izdelava PZR in PZI) in Cestno podjetje Kranj (prenova prostorov).