Ekonomsko-poslovna cona Zalog

izvedeno

Zaključek projekta: 2023

Projekt vključuje

 • Ekonomsko-poslovna cona Zalog

  izvedeno

  Leto zaključka: 2023

  Na območju Zaloga smo uredili Ekonomsko poslovne cone Zalog (v nadaljevanju EPC Zalog), v kateri smo zgradili prometne površine z gospodarsko javno infrastrukturo ter jih navezali na Industrijsko cesto.
  Območje smo opremili z vso potrebno infrastrukturo za gradnjo poslovnih stavb, ki bodo namenjene spodbujanju podjetniškega okolja miko-, majhnih in srednje velikih podjetij. Uredili smo odvodnjavanje ceste, vodovodno in kanalizacijsko omrežje za komunalno odpadno vodo, plinovod, elektroenergetsko in telekomunikacijsko omrežje ter cestno razsvetljavo. Zaradi krepitve podjetništva in podjetniškega podpornega okolja bomo zagotovili polno izkoriščenost potencialov v gospodarski coni in s tem prispevali k hitrejšemu razvoju gospodarstva na občinski in regionalni ravni. S komunalnim opremljanjem te cone bomo zagotovili dodatnih 2,7 ha površin za poslovno in gospodarsko rabo na prostorsko ustreznih zemljiščih.

  zalog
  Ureditev EPC Zaloga je del operacije »Ekonomsko-poslovna cona Zalog z Industrijsko cesto«, ki sodi v Prednostno naložbo 3.1 Spodbujanje podjetništva, podporno okolje za podjetništvo-poslovna infrastruktura, ki ga delno financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

  Načrt ureditve je izvedlo podjetje LUZ, d.d., gradbena dela pa družba Trgograd d.o.o.

  Gradbena dela, ki jih je izvedlo podjetje Trgograd d.o.o., so bila v celoti končana marca 2023. Celotna investicija operacije bo predvidoma znašala okoli 5 milijonov EUR brez DDV, pri čemer delež sofinanciranja znaša 3.440.767,81 EUR brez DDV.

   

  skupni logo zalog2

   

  Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija: https://www.eu-skladi.si/.