Erjavčeva cesta

v teku

Zaključek projekta: 2019

Opis projekta

Prenovili smo celotno Erjavčevo cesto, od križišča s Prešernovo cesto na zahodu, do križišča s Slovensko na vzhodu. Prenova sodi v prenovo Prešernove ceste. V sklopu projekta smo prenovili tudi Ulico Josipine Turnograjske, potekale so tudi arheološke raziskave.

Na novo smo postavili prometno ureditev. Erjavčeva cesta od Prešernove ceste do Igriške ulice predstavlja območje rezervirano za pešce, istočasno pa služi tudi, kot dovozna cesta za občasen dovoz večjih gospodarskih vozil za potrebe Cankarjevega doma (scenografija, glasbila, vzdrževalci…). Mirujoči promet poteka dvosmerno in dostop pa je zamejen z uvozno izvoznimi avtomatskimi zapornimi potopnimi stebrički, in sicer na zahodu ob Prešernovi cesti in pri Cankarjevem domu in na vzhodu na križišču z Igriško ulico.

Prenovili smo tlakovanje ulice, pri čemer smo ohranili tlakovanje v sedanji obliki s poudarjenimi vzdolžnimi pasovi, ki so tlakovani z granitnimi kockami. Izjema je tlakovanje trga pred Predsedniško palačo s kamnitimi ploščami v pasovih, ki poudari pomembnost tega prostora. Ureditev na obravnavanem območju se oblikovno navezuje na ureditev Trga republike. Obstoječo čuvajnico pred predsedniško palačo smo zamenjali z ustreznejšo, po merilih oblikovanja mestnega prostora.

Izvedli smo nove razvode za odvod meteornih voda, vključno z nivelacijo obstoječih jaškov komunalnih naprav. V celoti smo obnovili cestno razsvetljavo.

Območje v križišču s Prešernovo cesto smo opremili s taktilnimi talnimi oznakami za slepe, ki je povezan z obstoječim oziroma predvidenim omrežjem taktilnih linij v mestu.

Gradbena dela so delno sofinancirana tudi iz naslova Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020.

Pri projektu smo upoštevali določila Uredbe o zelenem javnem naročanju, pri gradnji in nabavi opreme pa okoljske vidike.

Ureditev kolesarskih in peš površin na Erjavčevi cesti sodi v projekt ureditve kolesarske mreže v MOL, ki bo podprt z mehanizmom CTN, ki ga delno financirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Republika Slovenija (RS).

Logo EKP sklad za regionalni razvoj SLO slogan5