Erjavčeva cesta

izvedeno

Zaključek projekta: 2019

Opis projekta

Prenovili smo celotno Erjavčevo cesto, od križišča s Prešernovo cesto na zahodu, do križišča s Slovensko na vzhodu. V sklopu projekta smo prenovili tudi Ulico Josipine Turnograjske (prenova tlakovanja in ureditev zelenice za nadaljnjo rast dreves), potekale so tudi arheološke raziskave.

Izvedli smo celovito prenovo tlakovanja Erjavčeve ceste po prvotnih načrtih arhitekta prof. Edvarda Ravnikarja z na novo poudarjenim vhodom na arheološko najdišče in reprezentativno nadgradnjo prostora pred Predsedniško palačo, kjer se je cesta preoblikovala v ploščad za državne prireditve. V križišču z Igriško ulico je na novo oblikovan polkrožni zaključni del, kot manjši trg s kostanjevim drevesom v sredini. 

Ker gre za območje umirjenega prometa, kjer se istočasno pojavljajo na cestišču vsi udeleženci v prometu in imajo pešci kot najranljivejša skupina absolutno prednost, je bila posebna skrb namenjena odstranitvi vseh ovir za nemoten prehod in oblikovanje t.im.skupnega prostora. Območje v križišču s Prešernovo cesto smo opremili s taktilnimi talnimi oznakami za slepe, ki je povezan z obstoječim oziroma predvidenim omrežjem taktilnih linij v mestu.

Kar se tiče komunalne infrastrukture pa so bili obnovljeni vodovod, kanalizacija in plinovod. Izvedli smo nove razvode za odvod meteornih voda, vključno z nivelacijo obstoječih jaškov komunalnih naprav. V celoti smo obnovili cestno razsvetljavo.

Gradbena dela so delno sofinancirana tudi iz naslova Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020.

Pri projektu smo upoštevali določila Uredbe o zelenem javnem naročanju, pri gradnji in nabavi opreme pa okoljske vidike.

Ureditev kolesarskih in peš površin na Erjavčevi cesti sodi v projekt ureditve kolesarske mreže v MOL. Sredstva smo pridobili na podlagi javnega razpisa Ukrepi trajnostne mobilnosti (UTM), ki ga je objavilo Ministrstvo za infrastrukturo. Projekt je tako delno sofinanciran s strani Evropske unije iz Kohezijskega sklada (KS) in Republika Slovenija (RS). Pogodbena vrednost deleža države in EU je 508.634,79 eur. 

Logo EKP kohezijski sklad SLO 11