Hruševska cesta

v teku

Zaključek projekta: 2020

Opis projekta

V okviru evropskega projekta ČISTO ZATE bomo uredili kanalizacijo, obnovili vodovodno in električno omrežje, telekomunikacijske povezave in javno razsvetljavo ter uredili nove plinovodne priključke. Uredili bomo tudi enostranski pločnik.