Hruševska cesta

v teku

Zaključek projekta: 2023

Projekt vključuje

 • Rekonstruirali bomo odsek Hruševske ceste

  v teku

  Leto zaključka: 2023

  Na odseku Hruševske ceste med Litijsko in Kamnoseško cesto, Cesto v kostanj in PST izvajamo rekonstrukcijo ceste, prenovili bomo tudi komunalno infrastrukturo.

 • Uredili smo Hruševsko cesto

  izvedeno

  Leto zaključka: 2020

  Uredili smo kanalizacijo, obnovili vodovodno in električno omrežje, telekomunikacijske povezave in javno razsvetljavo ter uredili nove plinovodne priključke. Uredili bomo tudi enostranski pločnik ter kolesarski stezi.

  Pogodbena vrednost ureditve ceste in odvodnjavanja je 343.436 EUR brez DDV in se v celoti financira iz proračuna MOL in VOKA Snaga.
  Pogodbena vrednost izgradnja fekalne kanalizacije pa znaša 246.804 EUR brez DDV in je sofinancirana iz proračuna MOL, RS in EU sredstev.