II. faza prenove stavbe in ureditev poslovnega dela ter bivalnih enot na Belokranjski

izvedeno

Zaključek projekta: 2014

Opis projekta

 

Projekt vključuje

 • Prenova stavbe in ureditev poslovnega dela ter bivalnih enot

  izvedeno

  Leto zaključka: 2014

  Vrednost: 917.645 €

  Navedena vrednost vključuje skupne stroške investicije, ki zajemajo stroške izvedenih GOI del, stroške izdelave projektne dokumentacije, stroške svetovalnega inženiringa in gradbenega nadzora ter druge investicijske stroške.

  Projekt je obsegal prenovo stavbe in ureditev poslovnega dela ter bivalnih enot na Belokranjski ulici. V prenovljeni stavbi so urejeni novi prostori knjižnice Savsko naselje, 8 bivalnih enot, namenjenih začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno najbolj ogroženih oseb, ter prostori društva Šent. Skupna neto tlorisna površina stavbe (stanovanjska, poslovna in površina skupne rabe) znaša 853,20 m2, od tega je: 158,70 m2 uporabnih stanovanjskih površin (8 bivalnih enot), 497,00 m2 poslovnih površin (društvo Šent, knjižnica) in 197,50 m2 površin skupne rabe (stopnišče, hodniki). Stavba ima tudi 6 pripadajočih zunanjih parkirnih mest, od teh je 1 prilagojeno funkcionalno oviranim osebam.