Intermodalni logistični center Ljubljana

v teku

Vrednost projekta: 140.000.000 €

Opis projekta

V teku je novi projekt, ki je velika priložnost, da Ljubljana okrepi svoj položaj v mreži evropskih koridorjev in postane vodilni ponudnik kopenske logistike v jugovzhodni Evropi. Projekt obsega osrednji železniški in cestni terminal (RRT) jedrnega mesta na jedrnem koridorju EU, ležečem na Mediteranskem in Baltsko-jadranskem TEN koridorju. Hkratni učinki projekta so izboljšave v cestni infrastrukturi. Projekt je partnerski in povezuje družbe BTC, d. d., Slovenske železnice, d. d., Mercator, d. d. in Mestno občino Ljubljana ter druge partnerje. Vrednost naložb znaša 140 milijonov evrov.