Zgradili bomo ZDL Metelkova

v teku

Zaključek projekta: 2024

Projekt vključuje

 • Zgradili bomo ZDL Metelkova

  v teku

  Leto zaključka: 2024

  Na severozahodnem delu ob Metelkovi ulici, kjer je bilo včasih urejeno začasno parkirišče, bomo zgradili ZDL Metelkova z garažno hišo v dveh kletnih etažah. Nov ZDL Metelkova bo vključeval tudi Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnih od prepovedanih drog.

  S tem bomo zapolnili primanjkljaj prostorov in izboljšali delovne pogoje za programe Zdravstvenega doma Ljubljana, ki se izvajajo na več lokacijah. Izboljšali bomo izvajanje zdravstvene oskrbe, s tem pa ohranjali in krepili zdravje prebivalcev Ljubljane. Enakovredno vlogo bo imela podpora izvajanju programa raziskovanja in poučevanja.

  Gradnja predstavlja pomembno krepitev ravni zdravstvene oskrbe na primarni zdravstveni ravni. Meščanke in meščani bodo z novim zdravstvenim domom pridobili sodoben zdravstveni dom, ki bo nudil kakovostno obravnavo pacientov v boljših prostorskih pogojih.
  Poseben poudarek bo na združitvi raznolikih programov zdravstvenega doma, pa tudi umestitev stavbe v strnjeno pozidavo, ki je prisotna na tem območju. 

  Razpisali smo javni, projektni, enostopenjski natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za projekt Izobraževalni center ZD Metelkova. Razultate natečaja najdete tukaj