Javne zelene površine (večje)

v teku

Zaključek projekta: 2021

Opis projekta

Skrb za čistočo in urejenost javnih in zelenih površin je ena izmed prioritet Ljubljane, saj kaže na odnos ne samo do meščank in meščanov ampak tudi do obiskovalcev. Prizadevamo si za skrbno ravnanje z javnimi in zelenimi površinami.

Ljubljana se lahko pohvali s kar 542 m² javnih zelenih površin na prebivalca, do njih pa imamo dostop iz največ 300 metrov oddaljenih vseh delov strnjenega mesta. V mestu je na novo urejenih več kot 100 ha zelenih površin, iz degradiranih urbanih površin pa še vedno nastajajo urejene zelene površine. Tako v mestu ohranjajo prepoznavno zeleno identiteto, ob tem pa aktivno spreminjajo območja, ki še nedolgo nazaj niso bila zelena in trajnostno naravnana. Več kot 46 % površine mesta prekriva avtohtoni gozd, 75 % vseh površin je zelenih, zavarovanih površin pa je več kot 20 %.

Javno podjetje VOKA SNAGA ureja in čisti številne javne zelene površine, zelenice ob mestnih vpadnicah, zelene površine na otroških igriščih itd. Poleg tega vzdržujejo cvetoče grede in korita, mestno drevje ter javne zelene površine v četrtnih skupnostih.

Seznam večjih javnih zelenih površin po abecednem vrstnem redu

 1. Črnuški bajer
 2. Družinski park Muste
 3. Koseški bajer z okolico
 4. Krajinski park Ljubljanski barje
 5. Krajinski park Polhograjski dolomiti
 6. Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib
 7. Krajinski park Zajčja dobrava
 8. Mestni park Rakova Jelša
 9. Pot ob Savi
 10. Pot spominov in tovarištva
 11. Severni park
 12. Šmartinski park